Mots-clés

Vous retrouvez ici les articles relatifs au tag "Acv"
Nombre d'articles trouvés: 19 (Article 1 tot 10)

Internationale Arbeidsconferentie in het teken van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

De Internationale Arbeidsconferentie is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Jaarlijks brengt deze tripartite organisatie regeringen, werkgevers en vakbonden samen uit de 187 lidstaten. Dit jaar vindt de 107ste Internationale Arbeidsconferentie plaats van 28 mei tot 8 juni in Genève. Blikvanger is de opstart van de besprekingen rond “geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van vrouwen en mannen in de arbeidswereld”.

Vous cherchez, vous trouvez!

HR Square | Revue, Infolettre, Réseau, Site web, Séminaires,...

Devenez membre maintenant!
Bénéficiez des avantages