< Terug naar overzicht

Scholingsbeding: te dom om te helpen donderen

“Wat doet een gedemotiveerd personeelslid? U weet het en wil het liever niet meemaken.”

Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD) kondigde eind april een wetsvoorstel van eigen makelij aan dat het sinds begin 2007 wettelijk geregelde scholingsbeding wil veranderen (zie www.egbertlachaert.be). Als een werknemer op kosten van de werkgever een opleiding volgt, kan daaraan een beding worden gekoppeld dat de werknemer de kosten van de opleiding geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen indien hij binnen een bepaalde periode voor een andere werkgever gaat werken. Het idee daarachter is dat bedrijven die investeren in ontwikkeling (de goede) beschermd worden tegen andere ondernemingen die de vruchten willen plukken van hun inspanningen door goed personeel te scharrelen dat op kosten van een ander is gevormd (de profiteurs). Meteen zou het scholingsbeding de opleidingsinspanningen stimuleren.

Lachaert wil in essentie de restrictieve voorwaarden uit de huidige regeling in zeer grote mate strippen. Hij wil de conditie weg dat een scholingsbeding slechts kan voor werknemers met een jaarloon hoger dan 34.180 euro en het zo ook toegankelijk maken voor minder betaalde, vaak technische jobs. Hij wil het scholingsbeding voorts toestaan voor alle opleidingen met toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt, los van hun duur of duurte. Ook wettelijk en reglementair verplichte opleidingen moeten volgens het Kamerlid onder het scholingsbeding kunnen vallen.

Veel supporters voor dit voorstel heeft Lachaert niet. De vakbonden krijgt hij niet mee, maar dat zal hem een zorg wezen. Woordvoerders van coalitiepartners N-VA en CD&V toonden zich in De Standaard uiterst afstandelijk, dat is al vervelender. Alleen Bart Buysse (VBO) opende een blikje steun. Desondanks heeft het initiatief één verdienste: het vestigt nog eens de aandacht op een later toegevoegd element uit onze goede oude Arbeidsovereenkomstenwet (°1978) dat driemaal te dom is om te helpen donderen als men er vanuit HR-perspectief tegenaan kijkt. Maar daar stopt het ook. Lachaert, noch zijn tegenstanders en medestanders hebben dit door.

Het scholingsbeding is erop gericht de werknemer te ontraden voor een andere werkgever te kiezen vooraleer de huidige dat zelf wil, door hem/haar daarvoor te beboeten of ermee te dreigen.

Eerste stommiteit: als een werknemer zelf zijn zinnen heeft gezet op een andere ‘uitdaging’, is het contraproductief hem/haar te verplichten langer te blijven dan hij/zij zelf wil. Wat doet een gedemotiveerd personeelslid? U, HR-professional, weet het en wil het liever niet meemaken. De kosten van demotivatie zouden wel eens hoger kunnen oplopen dan de opbrengst van de boete en bovendien ‘collateral damage’ veroorzaken.

Tweede stommiteit: als een werknemer niet zelf op zoek gaat naar iets anders, maar zich laat verleiden door één van uw concurrenten op de arbeidsmarkt, moet u ook al niet aankomen met een boete of zelfs met lijmende opslag. U kan beter uw werkvoorwaarden en -omstandigheden (en uw werkgeversmerk) kritisch onder de loep nemen, de consequenties hiervan aanvaarden en uw personeelsbeleid van koers doen veranderen, toch indien ongewenst verloop een probleem van enige omvang is.

Derde stommiteit: een scholingsbeding schuift schuld en boete naar de werknemer. Welk soort bedrijf legt a priori achterdocht, gebrek aan vertrouwen en vrijheidsbeperking met betrekking tot zijn medewerker(s) schriftelijk, expliciet en contractueel vast? Welk soort personeel creëert het daarmee zelf?

Wat is dan het alternatief? Het huidige scholingsbeding helemaal en volledig naar de maan schieten, en op basis van sociale dialoog een nieuwe regeling treffen die ‘goede’ organisaties echt beschermt tegen de ‘profiteurs’. Hoe? Door niet langer werknemers te culpabiliseren en te bedreigen, maar wel een wettelijke ‘transfer-regeling’ uit te dokteren tussen werkgevers onderling. Wie een speler van een andere ploeg wil binnenrijven, moet daarvoor een minstens billijke transfervergoeding betalen, op basis van de relevante genoten opleidingen. Ondernemen is een sport.

Of is ook dit te zot om los te lopen? Deel uw gedacht met ons en ons netwerk: jos.gavel@hrsquare.be.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen