< Terug naar overzicht

Partnernieuws

Vlerick Business School: NIMAP helpt hoogopgeleide nieuwkomers aan vaste job

Met steun van het Europees Sociaal Fonds lanceren Vlerick Business School en Talentree het NIMAP (‘Newcomer Induction Management Acceleration Programme’). Dit programma wil 16 hoogopgeleide anderstaligen (HOA’s) een intensief traject aanbieden, bestaande uit een managementopleiding, geflankeerd met een 6 maanden durende BIO-stage van de VDAB bij een Belgische organisatie. Het project wil hoogopgeleide nieuwkomers helpen integreren op de Belgische arbeidsmarkt met een vaste baan als ultieme doel én tegelijkertijd bedrijven warm maken voor een diversiteitsbeleid.

Er bestaat nog steeds een brede kloof in de werkzaamheidsgraad tussen autochtonen en personen van vreemde herkomst. Zelfs met het juiste diploma én relevante werkervaring vinden nieuwkomers maar moeizaam een weg naar de Belgische arbeidsmarkt. Deze werkzaamheidskloof bij hooggeschoolden tussen autochtonen en personen van allochtone afkomst is zelfs groter dan bij laaggeschoolden: 14 procent voor laaggeschoolden tot 39 procent voor hooggeschoolden (HIVA, De Cuyper, 2016). Daarenboven tonen cijfers van de OESO aan dat hoogopgeleide nieuwkomers die wel een job hebben, vaker overgekwalificeerd zijn voor hun job dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau.

“Het is noodzakelijk om in te zetten op het integreren en behouden van het talent van hoogopgeleide nieuwkomers, indien België competitief wil blijven”, zegt Hannelore Waterschoot van Talentree. Cijfers tonen aan dat de werkende beroepsbevolking in België daalt sinds 2014 en een dieptepunt zal kennen tegen 2038. Migratie speelt nu reeds een significante rol binnen de meest dynamische sectoren van de economie: nieuwkomers representeren 15 procent van de instroom in sterk groeiende beroepen in Europa zoals de gezondheidszorg en STEM-beroepen (Migration Policy Debates OECD).

V.l.n.r. Emmy Defever (Vlerick), Hannelore Waterschoot (Telentree) en Dirk Buyens (Vlerick)

Zweedse inspiratie

Deelnemers aan het NIMAP-programma, dat gebaseerd is op een initiatief van én in samenwerking loopt met de Zweedse Stockholm School of Economics, zullen voorbereid worden om een carrière uit te bouwen in België. Dr. Emmy Defever licht het traject toe: “NIMAP zal plaatsvinden van 16 september 2018 tot 22 maart 2019 aan de Vlerick Business School in Gent en verloopt volledig in het Engels. De hoogopgeleide nieuwkomers zullen een managementopleiding van 20 dagen volgen, waarbij naast leiderschapsvaardigheden ook de verschillende deeldomeinen van management aan bod komen. Tijdens deze opleiding zullen ze ook uitgebreid kennismaken met de Belgische context en arbeidsmarkt. Parallel volgen de deelnemers een stage van 6 maanden in een Belgische organisatie, waarbij ook intensieve mentoring en coaching aangeboden wordt. We starten nu met de screening van de talenten en het interviewen van geïnteresseerde bedrijven, zodat we tegen eind juni 2018 met een eerste cohort van 16 deelnemers van start kunnen gaan.”

De Zweedse inspiratie biedt alvast een hoopvol resultaat: bij de eerste editie in 2016-2017 had 80 procent van de deelnemers een vaste job tegen het einde van het programma.

Profiel van de deelnemers

Vlerick Business School en Talentree gaan op zoek naar hoogopgeleide nieuwkomers die maximaal al 6 jaar in België verblijven en geen EU-burger zijn. De deelnemer moet reeds professionele ervaring hebben (bij voorkeur managementervaring) en een diploma hoger onderwijs bezitten (bachelor, master of PhD). Kandidaten moeten in België verblijven en beschikken over een werkvergunning of hiervoor in aanmerking komen. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze het Engels goed beheersen om de opleiding te kunnen volgen. Kunnen communiceren in het Nederlands of Frans (of hiertoe lessen hebben opgestart) is een voordeel. Een sterk geloof in diversiteit en willen bijdragen aan de ontwikkeling van het NIMAP-project zijn sterke pluspunten.

Om bij de 16 deelnemers te horen, kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen op www.vlerick.com/nimap. Eenmaal geselecteerd, volgt er een interview en enkele online-testen. Vervolgens vindt er een matchingsproces plaats tussen de kandidaat en een internshipbedrijf.

Deelnemende bedrijven

Voor organisaties is NIMAP de ideale opportuniteit, zeker in een tijd van talentschaarste, om de juiste profielen aan te trekken in een minder aangesproken talentenpool. Tijdens de 6 maanden durende stage zorgt het bedrijf voor een supervisor en mentor (idealiter van een ander departement). Ook voor bedrijven wordt begeleiding vanuit Vlerick Business School en Talentree voorzien aan de hand van workshops, intervisies en coaching. “De ervaring leert ons dat de netwerken van multicultureel talent en Belgische werkgevers elkaar niet spontaan kruisen. Met dit project verbinden we deze netwerken en bouwen we samen met talenten en bedrijven verdere expertise op rond tewerkstelling van nieuwkomers”, stipt Hannelore Waterschoot aan.

Zich kandidaat stellen als deelnemende organisatie kan tot juni 2018 op www.vlerick.com/nimap. De voorwaarden staan eveneens op de website.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen