< Terug naar overzicht

Column. ‘Risico’ is de taal van de CEO (Luk Smeyers, iNostix)


Snelle veranderingen lijken legio vandaag de dag, omdat zakendoen almaar sneller gaat en complexer wordt. Technologische innovaties zoals cloud computing, mobiele apparaten, sociale media en big data nemen de bovenhand. De wetgever legt steeds meer eisen op. De dynamiek van het personeelsbestand blijft evolueren. Deze en talloze andere trends luiden nieuwe risico’s in en de CEO moet erop kunnen vertrouwen dat HR de juiste personeelsgerelateerde risico’s analyseert die de bedrijfscontinuïteit eventueel in gevaar kunnen brengen. 

Ophouden met rapporteren over het verleden 

Deze dynamische omgeving maakt dat ook HR zich regelmatig de vraag moet stellen hoe het in feite met haar capaciteit op het vlak van risicobeheer gesteld is. Het helpt daarbij niet om het management lange rapporten te mailen over verloop, verzuim of ongevallen want daarmee kom je in geen geval ver genoeg. Geloof me, met lijstjes van personeelsbewegingen van de voorbije maand, kwartaal of jaar kom je niet op de agenda van de CEO. Om op die agenda te geraken, kan ik terugblikken op erg goede ervaringen met het spreken in termen van toekomstige risico’s. Een CEO heeft een gigantisch aantal prioriteiten en iedereen probeert zijn aandacht te krijgen. De boodschap is dus vooruit kijken en ophouden met enkel en alleen maar te rapporteren over het verleden. 

Aandacht voor ‘people risk scoring’

Binnen de voorspellende HR analytics besteed ik bij elk project zeer veel aandacht aan ‘people risk scoring’ en de communicatie door HR daarvan binnen de organisatie in het algemeen en de CEO in het bijzonder. En die risk scoring kan zeer ver gaan: ‘blinde vlekken’ in de organisatie die aandacht verdienen, risico’s op het vlak van verloop, verzuim of arbeidsongevallen, disfunctioneel leiderschap dat ervoor zou kunnen zorgen dat een bedrijf te grote risico’s neemt tot zelfs het bestuderen van de risico’s van onevenwichtige verloningsstructuren die zou kunnen aanzetten tot ongewenst gedrag. 

Waarde toevoegen 

Op dit terrein is er voor HR nog een zeer lange weg af te leggen. Voorspellend risico-management is een thema dat, merkwaardig genoeg niet op de radar van HR staat. En dat terwijl risicobeheer een steeds belangrijkere plaats inneemt, zeker op het vlak van personeelsrisico’s. Het is mijn ervaring dat het management niet wakker ligt van het verloop of het absenteïsme van de voorbije maand maar wel van de voornaamste bedrijfsrisico’s van de toekomst en hoe deze worden beheerd. Binnen de voorspellende analytics ligt er hier voor HR een uitstekende opportuniteit om het business partnerschap te versterken en écht waarde toe te voegen. Belangrijke personeelsrisico’s komen wel degelijk op de agenda van het management. Misschien toch maar even gaan kijken bij de andere functies die predictief risico-management al jaren hebben geadopteerd? En vooral niet te lang wachten! 

Luk Smeyers, CEO en Co-Founder van iNostix

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen