< Terug naar overzicht

Column. Over allerhande kandidaten voor nieuwe jobs (Jos Gavel)

Consultancybedrijf Deloitte publiceerde begin juni de resultaten van zijn tweejaarlijkse ‘vergelijkende immigratiestudie’. Blijkt dat België één van de attractiefste landen ter wereld is voor ‘kennismigranten’: geïmporteerde werknemers die kennis en competenties bezitten waaraan in dit land een behoefte bestaat.

België is aantrekkelijk voor deze werkkrachten en zeker voor hun potentiële werkgevers. Waarom? In de eerste plaats omdat het snel gaat. Een arbeidskaart wordt afgeleverd op twee à drie weken, dat is de helft of minder dan de tijd in andere West-Europese landen. Dat is niet het enige. We citeren de studie: “Ook wat de andere voorwaarden voor kenniswerkers betreft, zoals minimumsalaris en opleidingsniveau, is België echt wel laagdrempelig te noemen. Dat is zeker zo in vergelijking met de andere West-Europese landen, want daar moeten kenniswerkers aan strengere voorwaarden voldoen om tot de arbeidsmarkt te worden toegelaten. (…) Andere interessante en aantrekkelijke aspecten van het Belgische immigratiebeleid voor hooggeschoolde migranten is het lage bruto jaarloon voor deze kenniswerkers (39.824 euro) en de beperkte administratieve rompslomp die gepaard gaat met de aanvraag van een arbeidskaart: het medisch attest is het enige originele document dat moet worden voorgelegd.”

Samengevat: voor ondernemingen die nuttige migranten willen binnenhalen, is het een fluitje van een cent. Even fluiten, een klein centje betalen, een keertje langs de arts en voor de rest geen gezever. Het schijnt zeer goed te zijn voor de ontwikkeling van ‘onze kenniseconomie’. Net zoals de identiek probleemloze import van vreemdelingen die met hun handen konden en wilden werken in vervlogen naoorlogse tijden uitstekend was voor de ontwikkeling van onze koolmijnen, ons staal en onze industrie in het algemeen. Einde deel 1 van dit postscriptum.

Begin deel 2. De arbeidsmarkt in België trekt weer stevig aan volgens de Nationale Bank van België, al doen we het niet zo straf als een pak andere landen. De NBB spreekt over 140.000 bijkomende banen over de periode 2016-2018, vooral in de privé. Klein vraagje: wie zal die massa vaak kennisgerelateerde jobs invullen? De kennismigranten? ‘Ouderen’, vaak uitgerangeerd en niet zelden onaantrekkelijk voor werkgevers om de redenen die we kennen? Afstammelingen van de ‘handwerkmigranten’ uit de twintigste eeuw? Nog anderen? Einde deel 2.

Begin deel 3. De VDAB en het Steunpunt Werk en Sociale Economie (KU Leuven) signaleren dat België het schitterend doet inzake de tewerkstelling van hooggeschoolden en personen uit de leeftijdscategorie 25-49. We behoren tot de beste leerlingen (of schoolmeesters) van de Europese klas, en bij uitbreiding van de wereldklas. Helaas wordt ons land flagrant gebuisd op de vakken ‘laaggeschoolden’ (zeker niet uitsluitend, maar wel in significante mate afstammelingen van de vroegere ‘handwerkmigranten’) en ‘niet-Europeanen’. Einde deel 3.

Van drie dingen één. Het is goed dat dit land openstaat voor ‘kennismigranten’. Tenminste, indien bij de import niet dezelfde fouten worden gemaakt als enkele generaties geleden. Het zou nog veel beter zijn dat voor de invulling van de bestaande en nieuwe banen veel meer dan nu een beroep wordt gedaan op reeds in dit land aanwezige werkzoekenden, welke achtergrond ze ook hebben, tot welke categorie ze ook behoren. Beide pistes sluiten elkaar niet uit. Op straffe van nog meer, nog uitgebreidere en nog hardere maatschappelijke conflicten moet in dit laatste dringend veel meer geïnvesteerd worden. Wie niet-zo-slim of niet-zo-aantrekkelijk is, kan en wil met wat inspanningen van alle kanten meestal wel slimmer en aantrekkelijker gemaakt worden. Hoe dat kan, is al voldoende bestudeerd en bekend. De overheid zal, kan en moet dit niet alleen doen. Meer zelfs, de rendabele ondernemingen moeten hierin het voortouw nemen. Door hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en om hun toekomstige medewerkers te helpen klaarstomen. Ondernemingen en hun organisaties moeten voor zichzelf concrete doelstellingen op dit vlak uitwerken en realiseren, net zoals ze dat op andere terreinen doen. Zij kunnen voor inspiratie te rade gaan bij bedrijven die de hand al aan de ploeg sloegen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen