< Terug naar overzicht

Column - Geen kosten maar een investering - Luk Smeyers (iNostix)

Ik voer vaak gesprekken over de vereiste budgetten voor het verrichten van voorspellende HR-analytics. De focus bij HR ligt daarbij vooral op het kostenaspect en helaas veel te weinig op het investeringsaspect, wat ik erg jammer vind.

Ik merk dat HR-verantwoordelijken er onvoldoende in slagen om predictieve analyse te positioneren als een investering die noodzakelijk is voor de duurzame competitiviteit van hun organisatie. Meestal heeft dat te maken met het jammerlijke gebrek aan kennis van de kansen die HR-analytics kunnen bieden.

Een investeringscase uitwerken

Indien het inzicht in de kracht en de mogelijkheden van voorspellende HR-analytics volledig bekend zou zijn, dan kan na verloop van tijd zonder problemen een sterke investeringscase worden uitgewerkt, net zoals dat bij een (beperkt) aantal voortrekkers van HR-analytics reeds gebeurt. Enkelen zijn op dat vlak zelfs zo ver, dat de business-teams budgetten voor HR ter beschikking stellen omdat ze heilig geloven in de samenwerking met HR-analytics-experts. Het nec plus ultra.

Bewijs het concept, niet het pilootproject

Maar zo’n investeringscase lever je niet zomaar af op een blauwe maandagochtend. Ik raad organisaties die met HR-analytics willen starten, steeds aan om met een relatief eenvoudig pilootproject van wal te steken.

Daarbij adviseer ik ook steevast om bij een dergelijke proef vooral niet de vaak terugkerende fout maken om louter en alleen te focussen op de analytische resultaten van het pilootproject zelf, maar zeker ook op de bredere context waarom er een pilootproject werd georganiseerd. Mijn motto: bewijs het concept, niet het pilootproject!

Bewaar het holistisch perspectief

Onder druk van de organisatie om analytische resultaten te moeten leveren, vergeet men vaak het holistisch perspectief en stresst men zich te pletter om te bewijzen dat een analyse nieuwe inzichten oplevert.

Even belangrijk als het pilootproject zelf zijn (zet je schrap!) het opdoen van analytische ervaring, het inzicht krijgen in het vaak complexe eigenaarschap van de data, het bepalen van de (soms moeilijke) locatie van de data, het begrijpen van de kwaliteit van de data (evolueren van administratieve naar analytische dataverzameling), het over alle functies heen samenwerken binnen het bedrijf (ik noem het de co-creatie van de analyse), het leren werken met én aansturen van analisten (binnen of buiten de organisatie), het stellen van de juiste zakelijke vragen of hypotheses, het leren begrijpen van de analytische methodieken, het samenwerken met juridische, risk- en IT-afdelingen en dies meer. Ik zou nog wel even kunnen doorgaan.

Als je de toegevoegde waarde wil aantonen van voorspellende analytics, beperk je dan dus niet tot de analytische uitkomsten van het pilootproject. Anders zal je nooit in staat zijn om het om te buigen als een investering in de toekomst van je organisatie. Hang in, baby!

Luk Smeyers is HR-analytics expert en CEO van iNostix.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen