< Terug naar overzicht

Gemotiveerde HR-consulent

Gemotiveerde HR-consulent

Heb je een breed inzicht in de verschillende HR-domeinen binnen een organisatie? Kan je goochelen met cijfers en ben je pragmatisch ingesteld? Hou je van variatie in je takenpakket? Werk je graag projectmatig? Heb je zin voor verantwoordelijkheid? Dan ben jij de persoon die wij zoeken. Agentschap voor Natuur en Bos is opzoek naar een HR-consulent.


 


Organisatie

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 700 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Meer informatie over het Agentschap voor Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be.

De HR-consulent zal deel uit maken van het team HRM in de entiteit Staf en Ondersteunende Diensten.

Functie

Als HR-consulent ben je sparringpartner en adviseur op HR-vlak en sta je in voor de dagelijkse dienstverlening van HR aan de verschillende entiteiten. Je focus ligt op de systemische HR: werkorganisatie, regelgeving, efficiënte procedures, werksystemen, werkomstandigheden en opvolgingssystemen (performantie meetsystemen, KPI’s, …). Je rapporteert aan de teamcoördinator.

Als HR-generalist zal je takenpakket bestaan uit:

 • Interne klanten bijstaan via de ontwikkeling en het uitbouwen van HR-dienstverlening zodat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren.
 • Het meehelpen realiseren van de organisatiedoelstellingen.
 • Het Vlaams personeelsstatuut (VPS) analyseren, uitdiepen en toepassen in de praktijk, het arbeidsreglement actueel houden en het HR-team ondersteunen over het juridisch kader.
 • Het analyseren en verwerken van cijfers voor bv. het maken van loonprognoses, de uitbouw van HRmetrics, …
 • Het ondersteunen en meewerken aan projecten bv. rond functieclassificatie, prestatiemanagement, teamplanning, welzijn of talent. 

Meer info?

Download hier de volledige functieomschrijving.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je hebt een diploma Master of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in HR.

Technische competenties

 • Goede kennis van de verschillende HR-domeinen, HR-strategie en -beleid dat zowel personeel als organisatieontwikkeling omvat; in het bijzonder van functieclassificatie
 • Goede kennis van de werking van de Vlaamse overheid en zeer grondige kennis van de entiteit.
 • Diepgaand inzicht van het HR-netwerkmodel van de Vlaamse overheid, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, en de interacties met andere actoren in dit model.
 • Kennis van verandermanagement.

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Overtuigen: Je kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak (niveau 2)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 3)
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2)
 • Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 1)
 • Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 2)
 • Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur. 
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen 
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit. 

Contact

Heb je interesse in deze functie?

Solliciteer ten laatste op 6 november 2018.

Je stuurt je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 6 november 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Meer info?

De volledige functiebeschrijving kan je downloaden via deze link.

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Ilse Steen
teamcoördinator HR
Ilse.steen@vlaanderen.be
tel 0499 67 77 30

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Ann Lodewyckx
selectieverantwoordelijke
ann.lodewyckx@vlaanderen.be
tel 0492/23.63.85

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen