< Terug naar overzicht

Willekeurig ontslag: meer mogelijkheden om te weerleggen

Om het (al dan niet) willekeurig karakter van het ontslag van een arbeider te weerleggen, hoeft de werkgever zich niet noodzakelijk te beroepen op feiten die zich voordoen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Indien een arbeider beweert dat zijn ontslag willekeurig is, is het, overeenkomstig artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, aan de werkgever om het bewijs te leveren dat de redenen ingeroepen voor het ontslag verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider of dat deze berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst, en dat deze redenen aan de oorsprong liggen van het ontslag.

Op 22 oktober 2012 velde het Hof van Cassatie een arrest betreffende de bewijslast in hoofde van de werkgever om het willekeurig karakter van het ontslag van een arbeider te weerleggen.

Volgens het Hof van Cassatie beperkt de wettelijke regeling inzake het ‘willekeurig ontslag’ de ontslagredenen die verband houden met de houding of het gedrag van de arbeider en die aan het ontslag het karakter van willekeurigheid kunnen ontnemen, niet tot het strikte kader van de contractuele relaties.

Dit betekent dus dat de werkgever het ontslag van een arbeider eventueel kan rechtvaardigen door het bewijs te leveren van ongepaste gedragingen die zich situeren buiten het kader van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld in het kader van zijn privéleven of van zijn vorige tewerkstelling.

Het beste advies om een procedure wegens willekeurig ontslag te vermijden, is dat de werkgever er goed aan doet om de ontslagbeslissing zo goed en nauwkeurig mogelijk te motiveren in de ontslagbrief. Dat is geen verplichting, maar kan uiteraard wel ontradend werken voor de ontslagen werknemer. Sinds voormeld arrest van het Hof van Cassatie is het bovendien duidelijk dat de ingeroepen motieven niet per se verband moeten houden met de houding of het gedrag van de arbeider op de werkvloer.

Hof van Cassatie, 22 oktober 2012, S.12.0054.F

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen