< Terug naar overzicht

Wie ondertekent bij ontslag om dringende reden?

Bij een betwisting over een ontslag om dringende reden gaat het niet altijd over de oorzaak zelf of de beruchte drie werkdagen tijd om zo’n ontslag te geven. Ook wie de ontslagbrief tekent, is van essentieel belang.

Een ontslag om dringende reden is de zwaarste sanctie in een arbeidsverhouding, meteen ook de reden waarom de wetgever strikte formele en inhoudelijke vereisten hieraan heeft gekoppeld. Dat strenge wettelijke kader brengt met zich mee dat men soms een andere cruciale voorwaarde uit het oog verliest: om rechtsgeldig te zijn, moet het ontslag uiteraard uitgaan van één van de contractspartijen, doorgaans is dit de werkgever. Vaak wordt bij een ontslag om dringende reden vergeten om na te gaan wie er bevoegd is om de ontslagbrief te ondertekenen namens ‘de werkgever’. Een betwisting hierover kan verstrekkende gevolgen hebben. Een recent arrest van het arbeidshof van Bergen illustreert dat.

Wie moet tekenen?

Een werknemer die werd ontslagen om dringende reden betwistte 12 werkdagen na zijn ontslag de ontslagbevoegdheid van de persoon die de ontslagbrief had getekend. De brief was ondertekend door de directeur, terwijl één van de zaakvoerders van de bvba had moeten ondertekenen.

Het arbeidshof oordeelde dat de werknemer tijdig de ontslagbevoegdheid had betwist en dat de werkgever er niet in slaagde aan te tonen dat de persoon ontslagbevoegdheid had. Het ontslag om dringende reden werd dan ook onregelmatig bevonden, wat de werknemer recht gaf op een opzeggingsvergoeding.

Het is dus van belang om bij een ontslag om dringende reden de ontslagbrief te laten ondertekenen door het orgaan of de persoon binnen de onderneming die ontslagbevoegdheid heeft. Bij twijfel moeten de statuten van de onderneming worden geraadpleegd om na te gaan wie ontslagbevoegdheid heeft.

Wat als een andere persoon al getekend heeft?

Indien een andere persoon tekent, dient hij of zij over een duidelijk mandaat te beschikken, gegeven door het orgaan of de persoon bevoegd voor ontslag.

Indien de ontslagbrief toch ondertekend is door een onbevoegde persoon kan dit nog rechtgetrokken worden. Het ontslag kan immers nog goedgekeurd worden door het orgaan of de persoon die voor ontslag bevoegd is.

Gelet op de recente rechtspraak is het sterk aangewezen dit binnen de drie dagen termijn van het ontslag om dringende reden te doen. Na het verstrijken van deze termijn kan de bekrachtiging immers met succes worden betwist.

Ons advies: verifieer voordien wie er bevoegd is voor ontslag is en zorg bij verhindering van de bevoegde persoon of bij twijfel voor een uitdrukkelijk mandaat.

Arbeidshof van Bergen, 23 oktober 2013, AR 2012/AM/268< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen