< Terug naar overzicht

Werknemer bereidt concurrentie met werkgever voor: wat mag hij al doen?

Wat mag een werknemer die zich voorneemt om concurrentie met zijn werkgever aan te gaan? En wat mag hij zeker niet? De voorbereiding van de concurrerende activiteit is alvast geen geldige reden voor een ontslag om dringende reden. Maar de grens tussen voo

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mag de werknemer zijn werkgever geen concurrentie aandoen. Doet de werknemer dat wel, dan kan de werkgever hem ontslaan om dringende reden. In het verleden heeft de rechtspraak er meermaals op gewezen dat het louter voornemen van een werknemer om een concurrerende activiteit te starten, zonder daadwerkelijk over te gaan tot het oprichten van de concurrerende vennootschap, niet volstaat om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen.

Ook het stellen van 'voorbereidende' handelingen (bijvoorbeeld de inschrijving in het handelsregister, het praten met klanten van de werkgever over toekomstige concurrerende plannen, solliciteren bij een concurrerend bedrijf) werd niet gezien als een fout die zo ernstig is, dat ze de verdere samenwerking tussen de partijen ‘definitief en onmiddellijk onmogelijk’ maakt. Dat de grens tussen voorbereidende handelingen en effectieve concurrentie flinterdun is, ondervond een Antwerpse werknemer aan den lijve.

Website staat al online


Een werknemer had tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst samen met twee collega’s het plan opgevat om een vennootschap op te richten die concurrerende activiteiten zou verrichten. Hoewel de concurrerende vennootschap nog niet was opgericht, was de werknemer samen met zijn twee collega’s al druk bezig met de voorbereidingen. Ze hadden al een btw-nummer gekregen en een website online geplaatst waarop ze de concurrerende diensten aanboden. De werkgever besloot de werknemer en zijn twee collega’s op staande voet te ontslaan om dringende reden.

De werknemer vocht zijn ontslag aan en argumenteerde dat, hoewel het klopte dat hij plannen had om samen met zijn collega’s concurrerende activiteiten aan te bieden via een vennootschap, deze vennootschap nog niet was opgericht en dat de website slechts een ‘proefwebsite’ betrof, zodat het hier (nog) niet ging om concurrentie.

Aanbieden van concurrerende diensten


De arbeidsrechtbank van Antwerpen veegde deze argumentatie van tafel. Het feit dat de vennootschap nog niet was opgericht, had volgens de rechtbank niet tot gevolg dat het ontslag om dringende reden ten onrechte werd gegeven. Het is immers voldoende dat de firma al actief was op de markt en diensten aanbood, wat in dit geval bleek uit het feit dat de website al online stond en de werknemer als contactpersoon werd aangeduid. Het 'aanbieden' van de concurrerende diensten was volgens de rechtbank op zich al ontoelaatbaar.

Dat de werknemer bovendien niet van plan was om zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever te beëindigen, werd als een verzwarende omstandigheid beschouwd. Het feit dat men deze handelingen had gesteld tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens loopbaanonderbreking, was volgens de Antwerpse rechtbank niet relevant. Het ontslag om dringende reden werd dan ook rechtmatig bevonden. Tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank werd geen hoger beroep aangetekend, zodat dit inmiddels definitief is geworden.

Terwijl vroegere rechtspraak nog veel belang leek te hechten aan de vraag of de concurrerende vennootschap al dan niet al was opgericht niet, meent de arbeidsrechtbank van Antwerpen dat dit geen doorslaggevend argument is. Werkgevers die ontdekken dat hun werknemer het oprichten van een concurrerende vennootschap plant, zullen dus niet moeten wachten tot de vennootschap effectief is opgericht om tot actie over te gaan. Het volstaat dat de oprichter diensten aanbiedt en dus al actief is op de markt (bijvoorbeeld door het online plaatsen van een website). Dit vonnis toont aan hoe (flinter)dun de grens kan zijn tussen voorbereidende handelingen tot het oprichten van een concurrerende activiteit en de effectieve concurrentie…

Arbeidsrechtbank van Antwerpen, 14 juni 2011, AR 10/3516/A, onuitg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen