< Terug naar overzicht

Werknemer beledigt leidinggevende op Facebook: dringende reden?

Een verpleegster in een ziekenhuis had een conflict met haar leidinggevende, de hoofdverpleegkundige. Op Facebook schreef zij het volgende: “Aan het denken hoe samen werken met een hvpk die panikeert, dom is en een trut is!!! Alle reacties zijn welkom!!!! Ook tips!!!!” Dit werd door verscheidene werknemers aan het ziekenhuis gemeld. Het Facebook-profiel was bovendien openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, niet enkel voor de Facebook-vrienden. Wat waren de gevolgen?

Dit kon voor de werkgever niet door de beugel en aangezien hij alle vertrouwen in de verpleegster verloren had, ging het ziekenhuis over tot ontslag om dringende reden. Net na het ontslag om dringende reden postte de werkneemster een nieuw Facebook-bericht waarin zij iedereen bedankte die haar “feliciteerde om te posten wat velen denken”. De werkneemster kon zich niet neerleggen bij het ontslag om dringende reden en stapte naar de arbeidsrechtbank.

Uit de Facebook-post bleek volgens de rechtbank een duidelijk gebrek aan respect ten opzichte van de hiërarchische meerdere. In haar verdediging beriep de werkneemster zich onder meer op het recht van vrije meningsuiting, dat uiteraard van toepassing is voor posts op sociale media. Volgens de rechtbank moet het recht op vrije meningsuiting echter in evenwicht zijn met de fundamentele loyauteitsverplichting die een werknemer ten aanzien van zijn werkgever heeft. Deze loyauteitsverplichting heeft onder meer tot gevolg dat niet alle vormen van kritiek aanvaardbaar zijn. Door zich zo oneerbiedig uit te laten op haar Facebook-pagina over haar rechtstreeks leidinggevende is de werkneemster volgens de rechtbank duidelijk over de schreef gegaan. Dit geldt des te meer omdat de Facebook-pagina publiek en dus voor iedereen (en niet enkel vrienden) toegankelijk is.

De arbeidsrechtbank verduidelijkte ook nog dat er in het raam van een ontslag om dringende reden geen vereiste van evenredigheid tussen de tekortkoming van de werknemer en de sanctie geldt. Met andere woorden, de rechter kan niet overwegen of een andere sanctie meer gepast zou zijn geweest. Het feit dat er een definitieve vertrouwensbreuk is, volstaat.

Dit vonnis toont aan dat kritiek als uiting van gebrek aan respect en met aantasting van het publieke imago van de onderneming en collega’s een dringende reden kan uitmaken. Een ontslag om dringende reden is verantwoord wanneer het evenwicht tussen het recht op vrije meningsuiting en de loyaliteitsplicht verbroken is. In de rechtspraak wordt doorgaans dan ook aanvaard dat werknemers die zich respectloos en deloyaal opstellen ten opzichte van hun werkgever op Facebook, Twitter of andere sociale media terecht om dringende reden ontslagen worden. Dit vonnis is zeker geen alleenstaand geval. Een gewaarschuwde kritische medewerker is er twee waard...

Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel, 14 augustus 2017, AR 16/2547/A

Leen Peeters
Advocaat
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen