< Terug naar overzicht

Werkgever moet redelijk handelen bij beëindiging tewerkstelling vreemde werknemer

Het arbeidshof in Luik boog zich over een zaak waarin een werkgever een werknemer van Togolese afkomst had aangeworven voor een periode van één jaar. Kort voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst had de werkgever het einde van de arbeidsovere

De rechtsfiguur van het willekeurig ontslag geldt enkel in geval van ontslag van een arbeider. Toch kan een werkgever die een bediende ontslaat ook worden veroordeeld tot een schadevergoeding wegens rechtsmisbruik. Men spreekt dan van misbruik van ontslagrecht. De rechtspraak is wel vrij terughoudend om een werkgever te veroordelen wegens rechtsmisbruik. De werknemer moet niet alleen kunnen bewijzen dat de werkgever een bijzondere fout heeft begaan en dat hij hierdoor een bijzondere schade heeft geleden (anders dan de normale schade ten gevolge van een ontslag).

In een arrest van 4 oktober 2007 sprak het arbeidshof in Luik zich uit in een zaak waarin een werkgever een werknemer van Togolese afkomst had aangeworven voor een periode van één jaar. De werkgever had de nodige administratieve stappen ondernomen om een arbeidsvergunning voor de bediende aan te vragen. Begin september 2001 heeft de werknemer een arbeidskaart (B) gekregen. Bijgevolg was de werknemer gerechtigd om één jaar in België te verblijven.

Kort voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst vastgesteld wegens ‘overmacht’. De werkgever verwees naar het feit dat de verlenging van de arbeidsvergunning was geweigerd, zodat een verdere tewerkstelling niet langer mogelijk was. Aangezien de Togolese werknemer niet langer beschikte over een arbeidskaart, verloor hij tevens zijn recht om in België te verblijven.

De bediende betwistte de ingeroepen overmacht en dagvaardde de werkgever tot betaling van een opzegvergoeding en een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht. Het arbeidshof in Luik beklemtoonde dat elke werkgever het recht heeft om een werknemer te ontslaan. De uitoefening van dit recht mag echter niet willekeurig, noch onredelijk zijn. Het arbeidshof oordeelde dat de werkgever in dit geval moreel verplicht was om de werknemer tijdig te waarschuwen voor de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, zodat hij een nieuwe betrekking kon zoeken. Hierdoor had een nieuwe werkgever nog tijdig de nodige administratieve stappen kunnen ondernemen om de verlenging van de arbeidsvergunning van de bediende te bekomen.

Het arbeidshof tilde bovendien zwaar aan het feit dat de werkgever gelogen had door de bediende te laten geloven dat de verlenging van zijn arbeidsvergunning was geweigerd. In werkelijkheid had de werkgever nagelaten om een verlenging aan te vragen. Het arbeidshof stelde dan ook vast dat deze leugenachtige houding ernstige schade had berokkend aan de werknemer. Het arbeidshof veroordeelde de werkgever tot een schadevergoeding van 7500 euro wegens misbruik van ontslagrecht.


Arbeidshof Luik, 4 oktober 2007, A.R. 34.318/06


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" width="150" height="27" />

images


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen