< Terug naar overzicht

Werkgever aansprakelijk wegens schending concurrentiebeding door werknemer

Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om gedurende een bepaalde periode na het einde van zijn arbeidsovereenkomst gelijkaardige activiteiten uit te oefenen voor een concurrerende onderneming. Doet hij dit toch, dan is hij aan zijn ex-werkgever

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat ook de nieuwe werkgever niet buiten schot blijft. Een onderneming had haar concurrent gedagvaard, omdat deze een handelsvertegenwoordiger had aangeworven, die amper een week voordien nog voor haar werkte en die bovendien gebonden was door een concurrentiebeding. De onderneming eiste een schadevergoeding van haar concurrent, gelet op de opmerkelijke daling van het omzetcijfer in de regio waar de handelsvertegenwoordiger actief was.

Het Hof van Beroep gaf de onderneming gelijk. De nieuwe werkgever werd medeplichtig bevonden aan de schending van het concurrentiebeding. Volgens het Hof diende de concurrerende onderneming te weten dat de handelsvertegenwoordiger gebonden was door een niet-concurrentiebeding, temeer omdat dit gebruikelijk voor een handelsvertegenwoordiger (aangezien de werkgever niet gehouden is om een vergoeding te betalen om zich op het beding te kunnen beroepen, dit in tegenstelling tot een concurrentiebeding voor ‘gewone bedienden’).

Een ‘normaal zorgvuldig en redelijk’ ondernemer zou in deze omstandigheden kennis hebben genomen van het concurrentiebeding en de handelsvertegenwoordiger niet in dienst genomen hebben. Door dit toch te doen, heeft de concurrerende onderneming rechtstreeks en bewust meegewerkt aan de schending van het concurrentiebeding.

Maar hoe groot is de schadevergoeding? Het Hof merkte op dat de daling van het omzetcijfer mede te wijten kan zijn aan andere factoren dan de overstap van de handelsvertegenwoordiger. Volgens het Hof is het vrijwel onmogelijk om de geleden schade met wiskundige zekerheid te bepalen, zodat de schade naar billijkheid moet worden geraamd. De gedupeerde onderneming kreeg 25.000 euro toegewezen.

Dit arrest illustreert het belang van een goed opgesteld concurrentiebeding. Een concurrentiebeding biedt immers een efficiënt wapen, zowel ten aanzien van de betrokken werknemer, als ten aanzien van concurrerende nieuwe werkgevers, om de vlucht van personeel naar de concurrentie tegen te gaan. Voor potentiële nieuwe werkgevers is voorzichtigheid het sleutelwoord bij de aanwerving van een handelsvertegenwoordiger, zeker als deze voordien actief was bij een concurrent. Uit dit arrest blijkt dat het opvragen van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. De nieuwe werkgever dient zich er immers van te vergewissen of de handelsvertegenwoordiger niet gebonden is door een concurrentiebeding. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een schadeclaim wegens derdemedeplichtigheid aan contractbreuk.


Hof van Beroep Antwerpen, 30 april 2008, A.R. nr. 2007/AR/2197, onuitg.


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" width="150" height="27" />

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen