< Terug naar overzicht

Wachtprestaties thuis: dan toch geen arbeidstijd?

De recente rechtspraak was het niet steeds eens over de vraag of wachtprestaties thuis (waarbij de werknemer enkel bereikbaar moet zijn om te antwoorden op een eventuele oproep) al dan niet arbeidstijd uitmaken. Het arbeidshof van Luik heeft hierover op 5

Maken wachtdiensten uitgeoefend door vrijwillige brandweerlieden van thuis uit en in de kazerne arbeidstijd uit en moeten ze vergoed worden? Met die dubbele vraag werd het arbeidshof van Luik geconfronteerd.

Op de arbeidsplaats of niet?


Het arbeidshof vermeldt dat het begrip ‘arbeidstijd’ geïnterpreteerd moet worden overeenkomstig met de Europese richtlijnen en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft in verschillende arresten geoordeeld dat alleen wachtdiensten uitgeoefend op de arbeidsplaats als arbeidstijd moeten worden beschouwd.

Op basis van deze rechtspraak oordeelde het arbeidshof van Luik op 5 mei 2012 dat wachtdiensten uitgeoefend door vrijwillige brandweerlieden van thuis uit, geen arbeidstijd uitmaken. Het omgekeerde geldt voor wachtprestaties uitgeoefend op de arbeidsplaats. De eventuele effectieve interventie-uren maken uiteraard ook arbeidstijd uit.

Andere vergoeding?


Het arbeidshof laat ook verstaan dat de arbeidstijd van de werknmemers in principe op verschillende wijzen kan worden vergoed, al naargelang het gaat om effectief gepresteerde uren, dan wel om wachturen. Men moet met andere woorden niet noodzakelijk hetzelfde loon betalen voor de uren dat men effectief heeft gewerkt, dan voor de uren dat men wachtdienst heeft verricht (en geen interventie heeft moeten doen).

In deze zaak was van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt en was er slechts in één loon voorzien. Dat loon moet volgens het arbeidshof dan ook worden toegepast voor alle wachturen die ‘arbeidstijd’ uitmaken.

Arbeidshof van Luik, 5 mei 2012, AR 2011/201, onuitgeg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen