< Terug naar overzicht

Terugbetaling lidgeld serviceclubs: kosten vrij van sociale-zekerheidsbijdragen

In een arrest van 30 juni 2008 oordeelde het arbeidshof van Brussel dat de terugbetaling door een werkgever van de lidmaatschapsgelden van serviceclubs (zoals Rotary en Lions) kosten zijn, die vrijgesteld zijn van sociale-zekerheidsbijdragen.

Het arbeidshof van Brussel kwam tot die conclusie na de terugbetalingen te hebben getoetst aan drie cumulatieve voorwaarden, die voortvloeien uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
Het Hof stelt dat er geen twijfel bestaat over de vraag of de door de werkgever betaalde bedragen overeenstemmen met de effectief betaalde lidgelden. Het is tevens duidelijk dat de werkgever zich eenzijdig heeft verbonden om de lidgelden terug te betalen.
De discussie draait evenwel rond de vraag of de kosten het gevolg zijn van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Net zoals de arbeidsrechtbank, is ook het arbeidshof van oordeel dat aan deze vereiste is voldaan.

Hoewel de doelstellingen van serviceclubs niet direct verband houden met de activiteiten van de werkgever, is er toch een duidelijk verband met de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemers, die allen een commerciële functie hebben. De serviceclubs zijn immers ontmoetingsfora waar contacten kunnen worden gelegd met personen uit verschillende beroepsgroepen, contacten die vanuit commercieel oogpunt voor de werkgever interessant kunnen zijn.
De door de werkgever gemaakte kosten zijn dus een gevolg van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en zijn vrijgesteld van sociale-zekerheidsbijdragen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen