< Terug naar overzicht

Ouderschapsverlof en ontslag: opzegvergoeding op basis van deeltijds of voltijds loon?

De vraag of de opzegvergoeding van een werknemer met loopbaanvermindering moet worden berekend op basis van zijn voltijds loon, dan wel op basis van zijn reëel deeltijds loon heeft al veel inkt doen vloeien. Wanneer het gaat om werknemers met tijdskredie

Rechtspraak – 6 november 2009

Een werknemer die ontslagen wordt in de periode van deeltijds ouderschapsverlof heeft recht op een opzegvergoeding berekend op basis van de voltijdse betrekking. Dit oordeelde het Europese Hof van Justitie in een arrest op 22 oktober 2009. Hiermee beantwoordde het Europees Hof een prejudiciële vraag die werd gesteld door het Hof van Cassatie.
Het Europees Hof baseert deze beslissing onder andere op een Europese raamovereenkomst waarin wordt bepaald dat ouderschapsverlof de gelijke behandeling van mannen en vrouwen tot doelstelling heeft en daarom niet restrictief mag uitgelegd worden. De verworven rechten of rechten in wording tijdens de periode van het ouderschapsverlof dienen dan ook ongewijzigd behouden te blijven tot het einde van het ouderschapsverlof.
Verder argumenteert het Europees Hof ook dat voltijdse werknemers die deeltijds ouderschapsverlof nemen in België toch ook hun anciënniteit blijven opbouwen alsof de prestaties niet verminderd zijn en dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in geval van deeltijds ouderschapsverlof geacht wordt de loonsvermindering te compenseren.
Dit arrest van het Europees Hof van Justitie heeft dus enkel betrekking op ouderschapsverlof. Voor werknemers die genieten van loopbaanvermindering/tijdskrediet, oordeelden het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof dat de opzegtermijn moet berekend worden op basis van het voltijds loon, maar dat de opzegvergoeding moet berekend worden aan de hand van het reële (en dus deeltijdse) loon.

H.v.J. 22 oktober 2009 - C 116/08

Tekst: Sara Torrekens (Claeys & Engels)

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen