< Terug naar overzicht

Op bezoek bij de arts tijdens de werkuren?

Een van mijn werkneemsters maakt er een gewoonte van om tijdens de werkuren op consultatie te gaan bij de arts. Zij beweert dat dit haar wettelijk recht is. Heeft zij gelijk?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende gevallen.

Een zwangere werkneemster heeft het recht van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te kunnen ondergaan. Zij behoudt haar loon als zij de volgende voorwaarden vervult. Zij brengt u om te beginnen op de hoogte van haar toestand. Bovendien moet het duidelijk zijn dat het zwangerschapsonderzoek niet kan plaatshebben buiten de arbeidsuren. Ten slotte moet de zwangere werkneemster u vooraf op de hoogte hebben gesteld van de datum en het uur van het onderzoek.

Een medisch attest dat de noodzakelijkheid van het onderzoek tijdens de arbeidsuren aantoont, is slechts vereist indien dit wordt bepaald door een cao of door het arbeidsreglement. Zijn die er niet, dan moet u uitdrukkelijk vragen naar een medisch attest.

De clausule in de cao of het arbeidsreglement met betrekking tot de verplichte overhandiging van een medisch attest ingeval van ziekte of ongeval volstaat niet. Het arbeidsreglement moet hiervoor worden aangepast. De arbeidsovereenkomst wordt tijdens de duur van deze afwezigheid geschorst.

Wat als de werknemer normaal het werk aanvangt, maar zijn arbeidsdag onderbreekt omdat hij een afspraak bij de arts heeft? In dit geval wordt soms aangenomen dat artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet speelt.

Dit artikel regelt onder meer de situatie waarin de werknemer op het werk is aangekomen, maar wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil hetzij het werk niet kan beginnen, hetzij het werk waaraan hij bezig was niet kan voortzetten. Het moet duidelijk zijn dat noch de werkgever, noch de werknemer verantwoordelijk mogen zijn voor het feit dat het werk niet kan aangevat of voortgezet worden.

In dit geval zou de werknemer dus moeten aantonen dat de consultatie onmogelijk buiten de werkuren kon plaatsvinden. De werknemer moet hiervan het bewijs leveren en dat zal niet eenvoudig zijn. Kan de werknemer het bewijs niet leveren, dan heeft hij geen recht op loon voor zijn afwezigheid. Uiteraard kan de werknemer verlof aanvragen.

Wat als een werknemer eerst naar de arts gaat en pas later op het werk aankomt? In dit geval is er zeker geen sprake van gewaarborgd dagloon. Een slimme werknemer zou natuurlijk wel aan de arts een attest van arbeidsongeschiktheid kunnen vragen. Op basis van dit attest heeft hij wel recht op gewaarborgd loon.

Uit het voorgaande blijkt dat u zeker niet zomaar moet ingaan op vragen van werknemers om tijdens de werkuren op consultatie te gaan.


Katia Deknop

Acerta Legal Consult

katia.deknop@acerta.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen