< Terug naar overzicht

Ook de enige kandidaat geniet ontslagbescherming

Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld waaruit blijkt dat de combinatie beschermde werknemers en sociale verkiezingen voor de nodige betwistingen blijft zorgen. Bijvoorbeeld: geniet een kandidaat die als enige opkomt ook ontslagbescherming?

De wettelijke bepalingen vereisen dat er steeds minstens twee werknemersvertegenwoordigers moeten zetelen in de ondernemingsraad en/of het preventiecomité. Daarom ook kan een werkgever de verkiezingsprocedure stopzetten indien in zijn onderneming slechts één kandidaat wordt voorgedragen. In een zopas gepubliceerd arrest van 4 april 2011 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de draagwijdte van de ontslagbescherming van een dergelijke werknemer die de enige kandidaat was voor de sociale verkiezingen.

In dit arrest heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat in dit geval de betrokken werknemer niet wordt geacht effectief verkozen te zijn geweest en bijgevolg alleen een bescherming geniet als kandidaat-personeelsafgevaardigde (gedurende vier jaar). Dit betekent eveneens dat indien een dergelijk scenario zich zou herhalen bij de volgende sociale verkiezingen, de betrokken werknemer tweemaal niet verkozen zou zijn én bijgevolg bij de laatste sociale verkiezingen gedurende twee jaar (in plaats van vier jaar) beschermd zal zijn.

Met de nieuwe sociale verkiezingen voor de deur (de occulte beschermingsperiode voor de kandidaten bij de volgende sociale verkiezingen van 2012 vangt al aan op X-30, wat zal vallen tussen 8 en 21 januari 2012) is dit cassatiearrest uiteraard een welkome verduidelijking van de principes.

Hof van Cassatie, 4 april 2011, AR S.10.0068.N

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen