< Terug naar overzicht

Ontslag van veelvuldig zieke arbeider dan toch niet willekeurig?

In een recente bijdrage werd toegelicht dat het moeilijk blijft voor de werkgever om een veroordeling wegens willekeurig ontslag te ontlopen in geval van ontslag van een arbeider die veelvuldig afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid (zie HR Square

Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het ontslag van een arbeider (die is aangeworven voor onbepaalde tijd) ‘willekeurig’ is als het geen verband houdt met zijn geschiktheid of gedrag, of met de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming of de dienst. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat het ontslag te maken heeft met één van deze drie redenen. Indien de werkgever faalt in deze bewijslast, heeft de ontslagen arbeider recht op een forfaitaire vergoeding die overeenstemt met zes maanden loon.

In een arrest van 18 februari 2008 sprak het Hof van Cassatie zich uit over een zaak waarin een werkgever een arbeider had ontslagen wegens talrijke afwezigheden (vanaf 1993 en voornamelijk in 1994 en 1995). De arbeider bleek zwaar ziek en moest tot tweemaal toe worden gehospitaliseerd in april en september van 1995. Het arbeidshof in Brussel had eerder geoordeeld dat de werkgever niet had aangetoond dat de veelvuldige afwezigheden ook effectief de werking van de onderneming hadden verstoord, in die mate dat hij zelfs een beroep had moeten doen op interim-arbeiders. Het arbeidshof besloot dan ook dat het ontslag willekeurig was en veroordeelde de werkgever tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon.

Voor het Hof van Cassatie verdedigde de werkgever de stelling dat het ontslag was ingegeven door de ‘ongeschiktheid’ van de arbeider om de overeengekomen arbeid te verrichten en dit wegens de talrijke afwezigheden door gezondheidsproblemen. Aangezien het ontslag verband houdt met de (on)geschiktheid van de arbeider, oordeelde de werkgever dat hij niet moet bewijzen dat deze afwezigheden de organisatie van de onderneming hadden verstoord.

Volgens het Hof van Cassatie kan er geen sprake zijn van willekeurig ontslag zodra het ontslag door de werkgever gesteund is op een reden die verband houdt met de geschiktheid van de arbeider, ongeacht wat de gevolgen van deze ongeschiktheid ook zijn voor de arbeidsorganisatie. Met andere woorden: de werkgever moet niet het bewijs leveren dat de veelvuldige afwezigheden een nadelige invloed hebben op de werking van de onderneming (of de dienst), zoals dit tot voor kort door de meeste arbeidshoven en –rechtbanken werd aangenomen. Het arrest van het arbeidshof in Brussel werd verbroken door het Hof van Cassatie.


Hof van Cassatie, 18 februari 2008, S.07.0010.F/3


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" width="150" height="27" />

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen