< Terug naar overzicht

Ontslag om dringende reden wegens oneerlijke concurrentie

Een werkneemster werd om dringende reden ontslagen, omdat ze samen met een aantal andere personen een vennootschap had opgericht die producten op de markt brengt die gelijkaardig zijn aan die van haar werkgever. Volgens de werkgever had de werkneemster zi

De werkgever beschouwde de deelname van de werkneemster aan de oprichting van de vennootschap als een ernstige tekortkoming die een ontslag om dringende reden wettigt. De deelname aan de oprichting van de vennootschap en de vermelding van de naam van de werkneemster op reclameformulieren, vormden voor de werkgever voldoende bewijs van het feit dat zij zich schuldig had gemaakt aan oneerlijke concurrentie.

In eerste aanleg kreeg de werkgever gelijk en werd het ontslag om dringende reden regelmatig bevonden. De werkneemster tekende echter hoger beroep aan tegen het vonnis van de eerste rechter. Het arbeidshof te Bergen onderzocht deze zaak en kwam tot een opmerkelijke conclusie.

In tegenstelling tot de arbeidsrechtbank te Charleroi, heeft het arbeidshof te Bergen geoordeeld dat de werkgever niet heeft aangetoond dat de werkneemster inderdaad concurrerende handelingen heeft gesteld, in strijd met haar loyauteitsplicht ten aanzien van haar werkgever.

De loutere oprichting van de vennootschap bewijst volgens het arbeidshof niet dat de werkneemster effectief concurrerende producten heeft aangeboden aan klanten van haar werkgever. Ook de vermelding van de naam van de werkneemster op reclamefolders bewijst niet dat die folders gericht waren tot de klanten van de werkgever.

Het arbeidshof te Bergen concludeerde dat de werkgever onvoldoende bewijs had geleverd van de ingeroepen ‘dringende reden’ (m.n. oneerlijke concurrentie) en veroordeelde de werkgever tot betaling van een opzeggingsvergoeding.


Arbeidshof Bergen, 13 februari 2008, A.R. nr. 19395Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen