< Terug naar overzicht

Ontslag om dringende reden wegens fout buiten arbeidstijd?

Een werknemer begaat een ernstige fout, maar deze fout situeert zich buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Kan deze fout aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden? De werkgever van een dronken werknemer die tijdens zijn vakantie een o

Het Arbeidshof van Luik moest zich uitspreken over het ontslag om dringende reden van een werknemer (preventieadviseur) die tijdens zijn vakantie een ongeval had veroorzaakt met de firmawagen, terwijl hij onder invloed van alcohol was. De werkgever benadrukte de ernst van het voorval door erop te wijzen dat er binnen de onderneming een strikt preventiebeleid wordt gevoerd tegen alcoholgebruik op het werk. De werkgever wees vooral op het feit dat de betrokken werknemer als preventieadviseur erop moest toezien dat dit beleid werd nageleefd door de werknemers. Volgens de werkgever zou de werknemer door dit voorval geen enkele geloofwaardigheid meer hebben ten aanzien van de andere werknemers, zodat de samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk was geworden.
De werkgever kreeg van het Arbeidshof ongelijk. Het Arbeidshof oordeelde dat het voorval volledig buiten de arbeidsrelatie optrad. Dat de werkgever inspanningen deed om alcoholgebruik op het werk te bestrijden en dat de werknemer, als preventieadviseur, hiervoor verantwoordelijk was, vond het hof irrelevant. Het benadrukte dat de geloofwaardigheid van de preventieadviseur enkel in het gedrang zou kunnen worden gebracht, indien de werkgever de omstandigheden van het ongeval bekend zou hebben gemaakt aan de werknemers. Het ontslag om dringende reden werd dan ook ongegrond verklaard.
Toch mag men hieruit niet meteen afleiden dat geen enkele tekortkoming die zich situeert in de privé-sfeer kan worden beschouwd als een dringende reden. Dit blijkt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Kortrijk van 22 december 2005.
In deze zaak sprak de arbeidsrechtbank zich uit over het ontslag om dringende reden van een werkneemster die na haar arbeidstijd werd betrapt op het bezit van drugs. De werkneemster was met haar firmawagen naar Nederland gereden om er drugs te kopen. De firmawagen werd bestuurd door de vriend van de werkneemster. Tijdens een controle van de politie in Nederland werden zowel de bestuurder als de werkneemster betrapt op drugsbezit. Het argument van de werkneemster dat dit voorval zich volledig situeerde in de privé-sfeer en dat zij haar firmawagen voor privé-doeleinden mocht gebruiken, werd door de arbeidsrechtbank niet gevolgd. Uit de vaststellingen van de politie bleek volgens de arbeidsrechtbank dat de werkneemster haar firmawagen gebruikte voor een strafbaar feit. De arbeidsrechtbank vond het dan ook aannemelijk dat de werkgever geen vertrouwen meer kon hebben in de werkneemster en verklaarde het ontslag om dringende reden gegrond.

images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen