< Terug naar overzicht

Nietige opzegging, nietig ontslag?

Zowel de werkgever als de werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur opzeggen. Dat moet wel correct gebeuren. Zo moet de opzegging, als die uitgaat van de werkgever, gebeuren bij aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot. Wat zi

In een arrest van 28 januari 2008 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een zaak waarin de werkgever de opzegbrief heeft overhandigd aan de werknemer. Het Hof oordeelde dat het arbeidshof terecht had beslist dat de opzegging nietig is, aangezien de opzegbrief niet op de juiste manier werd betekend aan de werknemer.

De nietigheid van de opzegging tast echter niet de geldigheid van het ontslag aan. Wanneer de opzegging nietig is, bevat het ontslag evenwel geen geldige tijdsbepaling, zodat de arbeidsovereenkomst in principe onmiddellijk is beëindigd (ondanks het feit dat de ontslagbrief een latere datum vermeldt).

In deze zaak had noch de werkgever, noch de werknemer de nietigheid van de opzegging ingeroepen. Na de nietige opzegging (op 24 september 2002) heeft de werknemer gewoon verder prestaties verricht en heeft de werkgever het loon betaald. Volgens het Hof van Cassatie kon men hieruit afleiden dat de partijen de wil hadden om de arbeidsovereenkomst verder uit te voeren.

Het Hof van Cassatie bevestigde vervolgens zijn vroegere rechtspraak. Indien de werkgever en de werknemer, na de kennisgeving van een nietige opzegging, verder de arbeidsovereenkomst hebben uitgevoerd, wordt de nietigheid van de opzegging hierdoor niet gedekt. Na een redelijke termijn kan evenwel worden aanvaard dat de partijen afstand hebben gedaan van hun recht om het onmiddellijk ontslag in te roepen. In deze omstandigheden blijft de arbeidsovereenkomst gewoon voortbestaan tot ze op een andere wijze wordt beëindigd.

In casu was de werknemer sinds 19 november 2002 onwettig afwezig gebleven. Volgens het Hof van Cassatie heeft het arbeidshof terecht beslist dat de werknemer hierdoor op onregelmatige wijze de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. Het Hof van Cassatie bevestigde dus het arrest van het arbeidshof te Antwerpen.


Hof van Cassatie, 28 januari 2008, S.07.0097.N.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen