< Terug naar overzicht

Niet dragen van beschermingsmiddelen kan dringende reden zijn

Personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en/of in het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten van een bijzondere ontslagbescherming. De wet zegt echter dat het mandaat van personeelsafgevaardigde geen nadelen tot gevolg mag he

Mag de rechter dan rekening houden met het mandaat van de werknemer in het preventiecomité bij de beoordeling van de ernst van de inbreuk? Een werkgever startte de bijzondere ontslagprocedure op voor de arbeidsrechtbank met het oog op het ontslag om dringende reden van een werknemersafgevaardigde in het preventiecomité omdat deze stelselmatig weigerde de veiligheidsinstructies van haar werkgever te respecteren. De werkneemster weigerde meer bepaald een haarnetje te dragen, ondanks het feit dat zij al meermaals hierover een opmerking had gekregen van haar werkgever. De werkneemster uitte bovendien openlijk haar ongenoegen over de regels van haar werkgever.

De werkgever argumenteerde dat het in die omstandigheden volstrekt onmogelijk is de andere werknemers de regels inzake veiligheid te doen naleven. Hij benadrukte dat de werkneemster een voorbeeldfunctie vervulde, gelet op haar mandaat als personeelsafgevaardigde in het preventiecomité.

De werkneemster verdedigde zich door erop te wijzen dat het in haar geval geen zin had om het haarnetje te dragen aangezien ze kort haar had. Zij beweerde bovendien dat ze werd geviseerd door haar werkgever omwille van haar mandaat als personeelsafgevaardigde. Volgens haar weigerde de meerderheid van haar collega’s het haarnetje te dragen, zonder dat zij hiervoor werden gesanctioneerd. Ten slotte merkte de werkneemster nog op dat de ingeroepen veiligheidsinstructies nergens werden uitgehangen in de onderneming en dat zij bovendien ook niet waren opgenomen in het arbeidsreglement.


Volgens het Arbeidshof van Luik doet dit alles geen afbreuk aan het feit dat de werkneemster verplicht was het haarnetje te dragen aangezien dit uitdrukkelijk is voorzien in het ARAB. Gezien haar mandaat in het preventiecomité moest de werkneemster er bovendien op toezien dat haar collega-werknemers de regels inzake veiligheid op het werk zouden respecteren, wat uiteraard onmogelijk is als ze zelf het slechte voorbeeld geeft door de regels niet na te leven.  Het Arbeidshof hield dus wel degelijk rekening met het mandaat van de werkneemster in het preventiecomité, wat als een verzwarende omstandigheid werd weerhouden. Het Arbeidshof hield verder ook rekening met de lange anciënniteit van de werkneemster om te concluderen dat zij had moeten weten dat het gevaarlijk kan zijn te werken zonder haarnetje, zeker gezien enkele jaren geleden een collega-werkneemster gewond geraakte omdat ze geen haarnetje droeg. Het Arbeidshof oordeelde dus dat de ingeroepen feiten een ontslag om dringende reden rechtvaardigen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen