< Terug naar overzicht

Mag zieke werknemer bedrijfsgoederen houden?

Het antwoord is genuanceerd. Dat blijkt uit een recent arrest van het arbeidshof te Luik, dat zich boog over een zaak waarin een werknemer werd ontslagen met een te presteren opzegtermijn van twee weken. Daags nadien bezorgde de werknemer een medisch a

De werknemer bezorgde alles terug, maar verstuurde dezelfde dag nog een aangetekende brief waarin contractbreuk werd vastgesteld in hoofde van de werkgever. De werknemer beweerde dat de werkgever hem verhinderde om het overeengekomen werk tijdens de opzegtermijn uit te voeren. Deze handelswijze kon volgens de werknemer worden beschouwd als een ‘impliciet ontslag’. De werknemer vorderde dan ook een opzegvergoeding.

Het arbeidshof te Luik verduidelijkte dat er pas sprake kan zijn van ‘impliciet ontslag’ indien één van de partijen zijn contractuele verplichtingen niet nakomt én indien uit deze contractuele tekortkoming blijkt dat deze partij de wil heeft om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze voorwaarden waren volgens het arbeidshof niet vervuld. Vanaf het moment dat de werknemer arbeidsongeschikt werd bevonden, kon de werkgever rechtsgeldig de sleutels van de wagen en de dossiers vragen. Het arbeidshof beklemtoonde dat zowel de sleutels van de bestelwagen als de dossiers noodzakelijk waren om de ondernemingsactiviteit verder te kunnen zetten gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Volgens het arbeidshof kon de werknemer uit deze feiten niet afleiden dat de werkgever de wil had om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Bovendien was het niet zeker dat de werknemer, bij zijn werkhervatting, de sleutels van de wagen en de dossiers niet zou hebben teruggekregen. Het arbeidshof concludeerde dat de werknemer zelf een einde had gesteld aan zijn arbeidsovereenkomst door ten onrechte contractbreuk in te roepen en door het werk niet te hervatten na afloop van zijn arbeidsongeschiktheid.

Let wel: een werkgever kan niet alle bedrijfsgoederen terugeisen in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In deze zaak ging het om ‘arbeidsmiddelen’ – goederen die nodig zijn om het overeengekomen werk te kunnen uitvoeren. De situatie is anders bij, bijvoorbeeld, een bedrijfswagen die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Het privégebruik maakt immers deel uit van het ‘loon’ van de werkgever, dat door de werkgever niet eenzijdig mag worden gewijzigd. Pas na afloop van de periode gedekt door het gewaarborgd loon is het verdedigbaar dat dergelijke bedrijfsgoederen worden teruggevraagd.


Arbeidshof Luik, 10 oktober 2007, A.R. 34.392/06


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" width="150" height="27" />

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen