< Terug naar overzicht

Kan een werknemer advocatenkosten terugvorderen?

Het Hof van Cassatie deed op 2 september 2004 heel wat stof opwaaien met een arrest, waarin uitdrukkelijk werd bevestigd dat het slachtoffer van een contractuele fout de erelonen en advocatenkosten kan verhalen op de tegenpartij. Kan een werknemer nu teru

De begeleidende richtlijn heeft betrekking op het herzien en verbeteren van de handhaving van de relevante wetgeving, door middel van verscherpte controles en boetes.

Vanaf mei 2006 moeten alle nieuwe commerciële voertuigen worden uitgerust met digitale tachografen, een ingebouwd toestel dat rijtijden en rustperiodes van de chauffeur registreert.

De nieuwe verordening legt ook een nieuwe maximale rijtijd voor chauffeurs vast. Vandaag kan die tot 74 uur per week kan lopen. Nu wordt de maximale rijtijd beperkt tot een maximum van 56 uur per week.

Hoewel het Europees Parlement voorstander was van een verplichte dagelijkse rusttijd van 12 uur, heeft het zich uiteindelijk neergelegd bij een periode van 11 uur, zoals voorgesteld door de Europese ministerraad.

Maar op het andere knelpunt van de verplichte tweewekelijkse rustperiode van 45 aaneengesloten uren heeft het parlement niet toegegeven en zodoende zullen ook chauffeurs van een ‘weekend’ genieten, minstens eenmaal per twee opeenvolgende weken.

Het Europees Parlement en de Europese ministerraad hebben zegden voorts ook toe een specifieke verwijzing naar het wegvervoer in de nieuwe richtlijn over de arbeidstijd toe te voegen. Zo zal ook rekening kunnen worden gehouden met de tijd die de chauffeur spendeert aan het in- en uitladen van het voertuig, verplaatsingstijd enz.

Een beslissing over het fel omstreden voorstel voor een nieuwe richtlijn over de arbeidstijd is nog steeds niet gevallen en het is niet ondenkbaar dat dit ondankbare dossier door Oostenrijk zal worden doorgegeven aan de volgende houder van het Europees voorzitterschap, Finland.


Karin Rosies

Eversheds LLP, Brussels

eulaw@eversheds.com


src="http://www.hrsquare.be/advertenties/ezine/images/buttons/eversheds_sponsor.gif" alt="images" width="120"
height="60" border="0"/>


 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen