< Terug naar overzicht

Is office manager van uitzendkantoor een handelsvertegenwoordiger?

Een ontslagen office manager van een uitzendkantoor vond dat ze het werk van een handelsvertegenwoordiger verrichtte. Ze eiste dan ook een uitwinningsvergoeding. Het arbeidshof van Antwerpen zorgde voor een opmerkelijk oordeel.

De functie van kantoorverantwoordelijke of office manager in de uitzendsector omvat doorgaans een brede waaier van taken (administratie, management,…). Bovendien varieert de concrete invulling van deze functie uiteraard sterk van onderneming tot onderneming. Een ontslagen office manager vond alvast dat zij als ‘handelsvertegenwoordiger’ moest worden beschouwd, omdat zij verantwoordelijk was voor de systematische uitbouw en groei van het kantoor en zij naar eigen zeggen aan prospectie moest doen om nieuwe klanten aan te brengen.

Op die manier hoopte de ontslagen office manager een uitwinningsvergoeding te kunnen opeisen, een vergoeding die niet verschuldigd is aan ‘gewone bedienden’, maar alleen aan handelsvertegenwoordigers. Het arbeidshof te Antwerpen onderzocht de zaak en kwam tot een opmerkelijk oordeel.

Taken van handelsvertegenwoordiger


Opdat zij als ‘handelsvertegenwoordiger’ zou worden beschouwd en in aanmerking zou komen voor een uitwinningsvergoeding, is vereist dat de office manager in hoofdzaak aan handelsvertegenwoordiging deed. Hiermee wordt bedoeld: ‘op de baan gaan’, klanten bezoeken, onderhandelen over het sluiten van nieuwe zaken en dergelijke.

Het arbeidshof onderzocht welke taken de belangrijkste waren. Een indicatie om uit te maken of men aan handelsvertegenwoordiging doet, en zo ja, in welke mate, werd gevonden in de functiebeschrijving van de werknemer. Een werknemer die onder meer verantwoordelijk is voor het zoeken van nieuwe klanten, het onderhouden van contacten en het maken van offertes, doet volgens het arbeidshof duidelijk aan handelsvertegenwoordiging. Ook het bepalen van het prospectiebeleid en de prijszetting in eigen regio zijn bevoegdheden die wijzen op handelsvertegenwoordiging. Dit geldt ook voor het bezoeken en de commerciële opvolging van prospecten en klanten, aldus het hof.

Het arbeidshof nuanceerde vervolgens dit standpunt door erop te wijzen dat de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst uiteraard in overeenstemming moet zijn met de functiebeschrijving opdat men zou kunnen concluderen dat er sprake was van handelsvertegenwoordiging. De werkgever probeerde uiteraard aan te tonen dat de office manager in werklelijkheid slechts in beperkte mate taken verrichtte die als ‘handelsvertegenwoordiging’ kunnen worden aanzien, zodat zij geen recht zou hebben op een uitwinningsvergoeding.

Leidinggeven niet het belangrijkste?


Het arbeidshof te Antwerpen had echter weinig gehoor voor de argumenten van de werkgever. Het hof merkte op dat het aannemelijk is dat bepaalde omstandigheden (zoals zwangerschapsverlof of het helpen van een andere werkkracht) met zich mee hebben gebracht dat de werkneemster minder aan prospectie heeft kunnen doen. Dit laatste betekent volgens het arbeidshof niet dat de ontslagen office manager hierdoor het statuut van ‘handelsvertegenwoordiger’ zou verliezen. Het hof voegde er nog aan toe dat het aanbrengen van één klant al een grote impact kan hebben op het aantal uit te zenden arbeidskrachten, zodat de argumentatie van de werkgever niet kon worden gevolgd.

Het arbeidshof te Antwerpen kwam tot de conclusie dat van de ontslagen office manager weliswaar ook werd verwacht dat zij het kantoor zou leiden, met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden (onder meer inzake administratie en personeelsbeleid), maar dat dit niet het belangrijkste onderdeel was van haar functie.

Het arbeidshof besloot dat de office manager diende te worden beschouwd als ‘handelsvertegenwoordiger’ en veroordeelde de werkgever tot betaling van een uitwinningsvergoeding.

Arbeidshof Antwerpen, Tweede Kamer, 1 februari 2010, AR 2008/AA/592, onuitg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen