< Terug naar overzicht

Is beschermingsvergoeding cumuleerbaar met de voordelen van een sociaal plan?

Kan een personeelsafgevaardigde die op onregelmatige wijze ontslagen wordt, naast een (forse) beschermingsvergoeding, ook nog een verbrekingsvergoeding of andere vergoedingen opstrijken?

Wanneer een personeelsafgevaardigde op onregelmatige wijze ontslagen wordt, kan hij/zij aanspraak maken op een astronomische beschermingsvergoeding, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 19 maart 1991. In bepaalde rechtsleer en rechtspraak wordt de stelling verdedigd dat deze beschermingsvergoeding ‘allesomvattend’ zou zijn, zodat deze niet kan worden gecumuleerd met een verbrekingsvergoeding of met eventuele andere vergoedingen naar aanleiding van het einde van de arbeidsovereenkomst. In zijn recente rechtspraak lijkt het Hof van Cassatie deze stelling echter tegen te spreken.

In februari 2012 oordeelde het Hof van Cassatie al dat de beschermingsvergoeding verschuldigd aan een personeelsafgevaardigde (ontslagen op onregelmatige wijze) wel kan worden gecumuleerd met een vergoeding uit hoofde van de regeling inzake ‘vastheid van betrekking’, zoals voorzien in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (sector van het verzekeringswezen).

Het Hof van Cassatie heeft zich recentelijk in dezelfde zin uitgesproken wat betreft de extralegale voordelen die vervat zijn in een ondernemings-cao (sociaal plan) in het kader van een collectief ontslag.

Het Hof van Cassatie bevestigde in eerste instantie dat de bijzondere beschermingsvergoeding de normale vergoeding voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst vervangt. Maar volgens het Hof verbiedt niets de personeelsafgevaardigde, van wie het ontslag onregelmatig zou zijn, om aanspraak te maken op andere voordelen bepaald in een ondernemings-cao. In casu ging het over de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkering, over de bepalingen die betrekking hadden op het voorzorgsplan dat van kracht was in de onderneming en over de inschakelingsmaatregelen.

Het Hof oordeelde dat deze voordelen en de vergoeding die voortkomt uit de onregelmatigheid van het ontslag een verschillende ‘oorzaak’ hebben, zodat niets belet dat deze vergoedingen zouden worden gecumuleerd.

Hof van Cassatie, 3 december 2012, S.11.0014.F

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen