< Terug naar overzicht

Internationaal werk: kan een niet-EER-werknemer zijn/haar niet-EER-partner naar België meebrengen?

Welke documenten moet de partner van een niet-EER-werknemer verkrijgen om zijn/haar partner te kunnen vergezellen naar België? Kan hij/zij wel voor langere tijd in België verblijven?

Hooggeschoolde niet-EER-werknemers die naar België gedetacheerd worden en minstens 39.422 euro bruto per jaar verdienen, kunnen vrij gemakkelijk een arbeidskaart B krijgen. Die arbeidskaart moet door of namens hun werkgever bij de bevoegde regionale instanties worden aangevraagd en de procedure duurt gemiddeld 4 weken.

Op basis van de arbeidskaart B kan de werknemer naargelang hij al legaal in België aanwezig is op zijn gemeente een elektronische A-kaart aanvragen, dan wel op de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in zijn land van verblijf een visum type D om in België langer dan 3 maanden te verblijven. Maar hoe zit dit met de partners? Kunnen zij zomaar meekomen?

Gehuwde partners

Niet-EER-echtgenoten van niet-EER-werknemers hebben het recht om hun partner in België te vergezellen. Ze kunnen hiertoe op de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat van hun land van verblijf een visum type D ‘gezinshereniging’ aanvragen.

Let op: indien de echtgeno(o)t(e) de aanvraag van het visum type D ‘gezinshereniging’ niet samen indient met de aanvraag van het visum type D van de niet-EER-werknemer (op basis van zijn arbeidskaart) die hij/zij vergezelt, kan de procedure tot 6 maanden in beslag nemen. Indien partners de aanvraag samen indienen, wordt het visum type D ‘gezinshereniging’ in de meeste gevallen sneller (vaak samen met het visum type D van de niet-EER-werknemer die vergezeld wordt) afgeleverd.

Voor het indienen van de aanvraag moet worden aangetoond dat beide partners ouder zijn dan 21 jaar en dat de niet-EER-werknemer die vergezeld wordt over voldoende huisvestiging in België beschikt, evenals een ziekteverzekering die de ook de echtgeno(o)t(e) dekt.

Indien de echtgeno(o)t(e) vrijgesteld is van een Schengenvisum, kan hij/zij de aanvraag voor het verstrijken van zijn/haar toegestaan kort verblijf eveneens op zijn/haar gemeente in België indienen. Na een positieve politiecontrole zal hij/zij een attest van immatriculatie ontvangen dat 6 maanden geldig is. Gedurende deze periode kan de echtgeno(o)t(e) geldig in België verblijven, maar kan hij/zij België in principe niet verlaten. Nadien zal de echtgeno(o)t(e) eveneens een elektronische A-kaart worden afgeleverd.

Let wel: het recht van de niet-EER echtgeno(o)t(e) om in België te verblijven, verleent hem/haar nog niet het recht om in België te werken. Hiervoor moet zijn/haar werkgever een arbeidskaart B aanvragen, zij het dat in dit geval gemakkelijker een arbeidskaart B kan worden verkregen.

Wettelijk geregistreerde partners

Samenwonenden in het kader van een wettelijk geregistreerd partnerschap hebben eveneens recht op gezinshereniging. Een onderscheid moet worden gemaakt naargelang het al dan niet gaat om een wettelijk geregistreerd partnerschap dat door België wordt erkend als gelijkgesteld aan het huwelijk.

Gelijkgesteld wettelijk geregistreerd partnerschap

België heeft alleen het wettelijk geregistreerd partnerschap dat in de volgende landen werd  gesloten gelijkgesteld met het huwelijk: Denemarken, Duitsland, Finland,  IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Een Belgische verklaring van wettelijke samenwoning wordt met andere woorden niet gelijkgesteld. Voor deze wettelijke geregistreerde partners gelden dezelfde regels als voor gehuwden.

Niet-gelijkgesteld wettelijk geregistreerd partnerschap

Indien het om een niet-gelijkgesteld wettelijk geregistreerd partnerschap gaat, moeten de partners bijkomend aantonen dat ze een stabiele en duurzame relatie hebben. Dit is het geval indien:

- Ze minstens 1 jaar in België of in het buitenland voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken hebben samengewoond. Of:

- Ze elkaar minstens 2 jaar kennen en regelmatig met elkaar contact hebben onderhouden. Voorts moeten ze in deze periode elkaar minstens 3 keer hebben ontmoet en die ontmoetingen moet in totaal 45 dagen bedragen. Of:

- Ze een gemeenschappelijk kind hebben.

Vanzelfsprekend mogen ze niet met iemand anders gehuwd zijn of een duurzame relatie hebben. Ook dichte familieleden kunnen niet in aanmerking komen.

Andere partners

Voor niet gehuwde of niet wettelijk geregistreerde partners bestaat er geen recht op gezinshereniging. Bijgevolg zullen zij in de meeste gevallen alleen langer dan 3 maanden in België kunnen verblijven indien ze zelf een arbeidskaart B verkrijgen.

Auteur: Sophie Maes (vennoot Claeys & Engels)

 

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen