< Terug naar overzicht

Internationaal werk: alleen Vlaams in Vlaanderen?

Kan in internationale arbeidsrelaties in Vlaanderen een arbeidsovereenkomst voortaan in het Engels worden opgesteld?

Dat er in België strikte taalvereisten gelden in arbeidsrelaties, is al langer bekend. In Vlaanderen moeten alle documenten in het Nederlands worden opgesteld. Anders zijn ze nietig zonder dat deze nietigverklaring nadeel kan berokkenen aan de werknemer en de rechten van derden. Hetzelfde geldt in Wallonië, waar documenten opgesteld in een andere taal dan het Frans nietig zijn.

In Brussel-Hoofdstad moeten documenten in het Nederlands of het Frans worden opgesteld naargelang van de moedertaal van de werknemer. In tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië, zijn in Brussel-Hoofdstad documenten opgesteld in een andere taal niet nietig, maar de werknemer kan de werkgever vragen om het document te vervangen door een document opgesteld in de correcte taal.

Vorig jaar oordeelde het Europees Hof van Justitie in de zaak Las (Anthon Las versus PSA Antwerp NB, C-202/11) dat het Vlaams taaldecreet in internationale arbeidsrelaties in strijd is met het Europees vrij verkeer van werknemers. Het feit dat een arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter alleen geldig in het Nederlands kan worden opgesteld, kan immers een afschrikwekkend effect hebben voor niet-Nederlandstalige werknemers en werkgevers van andere EU-lidstaten.

Een tweede versie?

De Vlaamse regelgever heeft nu het Vlaams taaldecreet aangepast met een wijzigingsdecreet van 14 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 22 april 2014). Net zoals voorheen, is het Vlaams taaldecreet van toepassing op werkgevers die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben en regelt het het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsook voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.

Uitgangspunt is dat de officieel te gebruiken taal tussen werkgevers en werknemers in Vlaanderen het Nederlands blijft. Alleen in de volgende gevallen kan voor individuele arbeidsovereenkomsten bijkomend een versie worden opgesteld in een door alle partijen begrepen officiële taal van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte:

:: De werknemer woont op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bijvoorbeeld een Franse werknemer die net over de grens woont en in Vlaanderen werkt.

:: De werknemer woont in België en heeft gebruik gemaakt van zijn recht op vrij verkeer van werknemers of van de vrijheid van vestiging (volgens EU-recht). Bijvoorbeeld een Britse werknemer die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België is gekomen om hier bij een in Vlaanderen gevestigde werkgever in dienst te treden.

:: De werknemer valt onder het vrij verkeer van werknemers op grond van een internationaal of supranationaal verdrag.

Bij een verschil tussen de Nederlandse versie en de vertaling heeft de Nederlandse versie voorrang.

Tevens bepaalt het decreet dat de werkgever nog steeds de meertaligheid kan eisen van een sollicitant en deze kan toetsen tijdens de selectieperiode.

Niet voor Amerikanen?

Ook de strafsancties bij inbreuken werden aangepast naar een geldboete van 50 tot 500 euro. De verjaringstermijn werd verlengd naar 5 jaar.

Kortom, in internationale arbeidsrelaties in Vlaanderen blijft het Nederlands verplicht, al is het nu ook mogelijk om in dergelijke situaties een vertaling in een andere taal (zoals het Engels) te geven. Let op: deze mogelijkheid bestaat niet in zuivere interne situaties (bijvoorbeeld een Franstalige Belg in dienst van een in Vlaanderen gevestigde werkgever) en voor de tewerkstelling van derdelanders (bijvoorbeeld een Amerikaan) in Vlaanderen, tenzij ze zich op het vrij verkeer van werknemers kunnen beroepen op basis van een internationaal/supranationaal verdrag. In deze situaties blijven documenten opgesteld in een andere taal dan het Nederlands nietig.

Auteur: Sophie Maes (vennoot Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen