< Terug naar overzicht

Hogere functie geeft niet altijd recht op hoger loon

Een werknemer heeft na het overlijden van zijn overste diens functie overgenomen. Hoewel de werknemer dezelfde taken vervulde als zijn gewezen overste, ontving hij hiervoor geen hoger loon. De werknemer vond dit oneerlijk en eiste hetzelfde loon. Heef

Na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst stelde de werknemer een vordering in tegen zijn werkgever, waarbij hij betaling eiste van hetzelfde loon als zijn gewezen overste. De werknemer vond dat hij daar recht op had, omdat hij dezelfde functie vervulde als zijn vroegere overste.

De werkgever ontkende niet dat de werknemer de taken van zijn gewezen overste heeft overgenomen, maar hij betwiste wel dat de werknemer recht had op achterstallig loon.

De arbeidsrechtbank in Brugge onderzocht deze zaak en gaf de werkgever gelijk. Het is niet omdat de werknemer na het overlijden van diens chef zijn functie heeft uitgeoefend, dat hij automatisch aanspraak maakt op het loon dat die chef verdiende. Wanneer een werkgever méér betaalt dan het baremaloon, heeft de werkgever voldaan aan zijn minimale verplichtingen. Dit bleek het geval te zijn. De werknemer had een hoger loon gekregen dan het baremaloon, gekoppeld aan zijn functie als overste.

Het toekennen van een eventuele loonsverhoging omwille van de functiewijziging diende te worden onderhandeld tussen de partijen. De arbeidsrechtbank merkte op dat er nooit een hoger loon werd overeengekomen. Het is dus niet omdat de voormalige overste van de werknemer meer verdiende, dat de werknemer automatisch ook aanspraak kan maken op hetzelfde loon omdat hij dezelfde functie vervulde.


Noot: de feiten waarover de arbeidsrechtbank zich heeft uitgesproken, dateren van vóór de antidiscriminatiewetten.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen