< Terug naar overzicht

Hoe lang mag onderzoek voorafgaand aan ontslag om dringende reden duren?

De wet zegt dat een ontslag om dringende reden moet worden gegeven binnen drie werkdagen na de kennisname van de feiten. In de rechtspraak wordt echter aanvaard dat de werkgever vooraf een onderzoek mag voeren (bijvoorbeeld door de betrokken werknemer te

Het Arbeidshof van Brussel moest zich uitspreken over de vraag hoe lang een dergelijk onderzoek mag duren zonder de geldigheid van het ontslag om dringende reden in het gedrang te brengen. In deze zaak had de werkgever twee klachten opgevangen over een werknemer. Een maand later startte hij een intern onderzoek. Het duurde vervolgens nog enkele weken alvorens het onderzoek was afgerond, waarna de werknemer werd ontslagen om dringende reden. De ontslagen werknemer beweerde dat zijn ontslag laattijdig was omdat het onderzoek te lang had aangesleept waardoor de wettelijke termijn (drie werkdagen) kunstmatig werd verlengd. De werknemer kreeg ongelijk van het Arbeidshof van Brussel, maar tekende cassatieberoep aan tegen het arrest. Het Hof van Cassatie benadrukte dat de wettelijke bepalingen omtrent het ontslag om dringende reden niet inhouden dat een eventueel onderzoek, voorafgaand aan het ontslag om dringende reden, zonder verwijl en met spoed zou moeten worden gevoerd. Het Hof van Cassatie bevestigde het bestreden arrest.

In een recent arrest van het Arbeidshof van Luik werden deze principes bevestigd. Deze zaak handelde over het ontslag van de verantwoordelijke van een winkelfiliaal. De werknemer werd ontslagen voor een reeks tekortkomingen, waarvan het meest ernstige feit dateerde van medio mei. Het duurde meer dan een maand alvorens de werkgever een intern onderzoek startte. Pas op 17 juli 1990 - na de terugkeer van de personeelsverantwoordelijke uit vakantie - werd de werknemer ondervraagd over de feiten. Daags nadien werd hij ontslagen om dringende reden. De ontslagen werknemer beweerde eveneens dat zijn ontslag om dringende reden laattijdig werd gegeven. De werknemer kreeg in eerste aanleg gelijk. De werkgever ging echter in hoger beroep, met succes. Het Arbeidshof van Luik bevestigde de principes zoals uiteengezet in bovenvermeld cassatiearrest. Het Arbeidshof voegde er nog aan toe dat men de werkgever niet kan verwijten dat hij zich niet eerder bewust is geworden van de ingeroepen feiten omwille van een probleem van interne organisatie.

Deze rechtspraak leert dat het beter is vooraf een grondig onderzoek te voeren naar de feiten, dan een overhaaste ontslagbeslissing te nemen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen