< Terug naar overzicht

Geslacht als risicofactor in verzekeringen is strijdig met Europese grondrechten

Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 1 maart 2011 in de ‘Test-Aankoop-zaak’. In een heus mijlpaalarrest maakt het Hof komaf met de veel voorkomende praktijk in de levensverzekeringenmarkt, waarbij seksegerelateerde verschillen in verzekeringspre

De Europese Richtlijn 2004/113/EG wil alle discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten bestrijden. Deze richtlijn verbiedt in beginsel het gebruik van het geslacht als factor bij de berekening van premies en uitkeringen in verzekeringscontracten na 21 december 2007. Het artikel voorzag echter ook in een afwijking van dit beginsel. Lidstaten konden uitzonderingen toestaan op de regel van unisekspremies en –uitkeringen voor zover het geslacht een bepalende factor was bij de beoordeling van het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens.

Tegen 21 december 2012 dienen de lidstaten na te gaan of deze uitzonderingen nog steeds gerechtvaardigd waren. België heeft in 2007 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om het gebruik van actuariële gegevens op basis van het geslacht verder toe te staan in levensverzekeringen (derde pijler).

Uitzondering te verregaand


Het Europees Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat deze uitzondering, voorzien in de richtlijn, te verregaand is. De richtlijn preciseert immers niet hoe lang deze verschillen nog in stand gehouden mogen worden.

Het Hof stelt dat lidstaten die gebruik maken van de uitzondering (zoals België), zonder enige tijdslimiet, de ongelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke verzekerden kunnen bestendigen. Volgens het Hof schiet de uitzondering op die manier het algemene doel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen voorbij. Het Hof oordeelde dat de uitzondering ongeldig wordt vanaf 21 december 2012.

Ook voor aanvullende-pensioenplannen?


Hoewel het arrest alleen handelt over levensverzekeringen (derde pijler) en niet over aanvullende-pensioenplannen (tweede pijler), zal het waarschijnlijk ook verstrekkende gevolgen hebben op dat vlak.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of en hoe snel ook de tweede pijler de toets van de geslachtsneutraliteit zal moeten doorstaan. We denken daarbij aan geslachtsgerelateerde sterftetafels (MR/FR) die gebruikt worden bij de omzetting van kapitalen naar rente of omgekeerd, of bij de berekening van de verworven reserves in pensioenplannen van het type vaste prestaties. Dit is zonder meer een baanbrekend arrest met verregaande gevolgen.

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen