< Terug naar overzicht

Gepest of niet gepest, dat is de vraag…

De Pestwet leidt nog steeds tot interessante uitspraken die zeker niet altijd in het voordeel van het (vermeende) slachtoffer uitdraaien. Wij deden voor u een greep uit een reeks recente onuitgegeven vonnissen.

In een vonnis van 13 mei 2005 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Doornik een werkgever wegens miskenning van de ontslagbescherming van een gepeste werknemer. De werknemer had van zijn werkgever een schriftelijke verwittiging gekregen die volgens hem totaal onterecht was. De werknemer protesteerde door schriftelijk de beweerde tekortkomingen te weerleggen. Hierdoor verliep de samenwerking na enige tijd echter dermate moeilijk dat de werknemer een klacht wegens pesten heeft neergelegd tegen zijn werkgever. De werknemer was op dat ogenblik afwezig wegens ziekte. Tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid werd de werknemer ontslagen. De arbeidsrechtbank oordeelde dat de ontslagbescherming van de werknemer was geschonden aangezien de werkgever niet kon aantonen dat het ontslag was ingegeven door redenen die vreemd zijn aan de klacht wegens pesten. De rechtbank merkte daarbij op dat de werknemer zich niet schuldig kon hebben gemaakt aan nieuwe tekortkomingen aangezien hij ziek was.


De werknemer krijgt echter niet altijd gelijk, zo blijkt uit een recent arrest van de arbeidsrechtbank van Gent. Een werkneemster had een klacht neergelegd tegen haar collega's wegens pesterijen. Enige tijd later werd zij echter ontslagen door haar werkgever, die zij prompt dagvaardde wegens miskenning van haar ontslagbescherming. De rechtbank gaf de werkneemster echter ongelijk. Volgens de arbeidsrechtbank was er in deze zaak helemaal geen sprake van pesterijen, maar wel van een conflictsituatie tussen verschillende werknemers. Het feit dat er een slechte werksfeer heerste en dat de verstandhouding tussen de werknemers vertroebeld was, betekent niet dat er sprake is van 'pesten op het werk'. De rechtbank merkte tevens op dat de werkneemster zich ook zelf agressief had gedragen op de werkvloer, wat volgens de rechter niet het normale gedrag is van een 'slachtoffer'. Pesterijen impliceren immers een zeker overwicht van de pestkop(pen) ten aanzien van het slachtoffer, die in een zwakkere positie verkeert. Dit was niet het geval in deze zaak.
En wat als een werknemer voelt dat hij zal worden ontslagen en nog snel een klacht neerlegt wegens pesten om van de ontslagbescherming te kunnen genieten?
Die vlieger gaat niet op volgens de arbeidsrechtbank van Antwerpen. Deze zaak handelde over een werkneemster die als gerante was tewerkgesteld en die al geruime tijd haar functie niet meer naar behoren vervulde. Na enkele gesprekken verstuurde de werkgever op 17 december een brief naar de werkneemster waarin werd gesteld dat "wij uiterlijk op 23 december de procedure m.b.t. de beŒindiging van uw dienstverband overeen zullen komen". Nog diezelfde dag legde de werkneemster een klacht neer wegens pesterijen. De rechter reageerde echter kordaat door de werkneemster te veroordelen wegens misbruik van de klachtenprocedure: zij had immers een totaal ongegronde klacht ingediend omdat ze wist dat ze zou worden ontslagen. De werkneemster had geluk dat haar werkgever geen schadevergoeding eiste, anders had de arbeidsrechtbank die kunnen toekennen.


Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen