< Terug naar overzicht

Dan toch: Engels als officiële taal op de werkvloer in Vilvoorde?

Met verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van 16 april 2013, aanvaardde het arbeidshof van Brussel de geldigheid van een verhoor van een werknemer in het Engels, gelet op het grensoverschrijdend karakter van diens arbeidsovereenkomst.

Een werknemer, die in Vilvoorde was tewerkgesteld, werd in het kader van een mogelijk ontslag om dringende reden door zijn werkgever verhoord in het Engels. Dergelijk verhoor door een werkgever in Vilvoorde moet op basis van het Vlaams taaldecreet in het Nederlands plaatsvinden. Zoniet, is dit verhoor nietig.

‘Grensoverschrijdend karakter’

Het arbeidshof van Brussel stelde echter vast dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer een grensoverschrijdend karakter had: hij werkte in verschillende Europese landen. In zijn arrest van 16 april 2013 had het Hof van Justitie de toepassing van de Vlaamse taalwetgeving verworpen in het kader van internationale arbeidsrelaties, omdat deze het vrij verkeer van werknemers belemmert.

Op basis van dat arrest besloot het arbeidshof dat het verhoor in het Engels toch geldig was en dus gebruikt kon worden in het kader van het ontslag om dringende reden.

Gebruik best officiële taal

Het is niet duidelijk of de betrokken werknemer in deze zaak gebruik had gemaakt van zijn recht op vrij verkeer. Dit was nochtans de basis van het arrest van het Hof van Justitie. Het is echter niet omdat er sprake is van een grensoverschrijdend karakter van de tewerkstelling, dat ook steeds het vrij verkeer van werknemers in het geding is.

Tip: zolang de regionale decreten in verband met het taalgebruik in arbeidsrelaties niet worden herzien, blijft het echter aangewezen om de officiële taal te gebruiken. De Vlaamse wetgever maakt op dit ogenblik werk van het in lijn brengen van het Vlaams taaldecreet met het arrest van het Hof van Justitie.

Hof van Justitie, 16 april 2013

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen