< Terug naar overzicht

Beroepsverbod voor piloten na 60 jaar is discriminatoir

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 13 september 2011 uitgesproken over een bepaling in een cao over de werknemers van een Duitse luchtvaartmaatschappij die voorzag in een automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de piloten wanneer

De piloten meenden dat zij hierdoor gediscrimineerd werden op grond van hun leeftijd, in strijd met de Europese reglementering. Hun werkgever achtte dit onderscheid echter gerechtvaardigd. De werkgever argumenteerde dat de leeftijdsgebonden fysieke capaciteiten van piloten een wezenlijke en bepalende vereiste zijn voor de uitoefening van hun functie. Bovendien zou ook de openbare veiligheid, aldus de werkgever, gewaarborgd worden door dit beroepsverbod na 60 jaar.

Het Europees Hof onderzocht deze argumentatie, maar kwam tot de conclusie dat de betwiste regeling in de cao wel degelijk discriminatoir is.

Daarbij hield het Hof er vooral rekening mee dat de internationale en nationale wetgeving voorziet dat er slechts een beroepsbeperking bestaat voor piloten ouder dan 60 jaar, maar geen beroepsverbod: zij mogen tot hun 65 jaar vliegen, zij het op voorwaarde dat zij deel uitmaken van een bemanning waarvan de andere piloten de leeftijd van 60 nog niet hebben bereikt. In België bestaat trouwens een gelijkaardige regeling.

Het Hof van Justitie achtte een totaal vliegverbod daarom disproportioneel. Hoewel een beroepsbeperking voor piloten vanaf 60 jaar en een beroepsverbod vanaf 65 jaar gerechtvaardigd zijn als onderscheid door of krachtens de wet, doorstaat een volledig beroepsverbod vanaf 60 jaar deze rechtvaardigheidstoets niet.

Dit arrest maakt nogmaals duidelijk dat er opgelet moet worden met het maken van een onderscheid op grond van leeftijd voor zover dit niet door een wettelijke bepaling is voorzien en ook geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, noch objectief gerechtvaardigd kan worden door een legitiem doel en de middelen voor dat doel passend en noodzakelijk zijn. Deze laatste vereisten moeten immers vervuld zijn opdat een eventueel gemaakt onderscheid op basis van leeftijd niet zou worden beschouwd als zijnde ‘discriminatoir’ en dus ongeoorloofd.

Europees Hof van Justitie, 13 september 2011, C-447/09

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen