< Terug naar overzicht

Akkoord over opzegtermijn toch mogelijk vóór beëindiging?

In de rechtspraak en rechtsleer werd tot voor kort algemeen aanvaard dat een akkoord over de opzegtermijn of opzegvergoeding ongeldig is als dat akkoord wordt gesloten vóór het ontslag. In een arrest van 7 april 2008 wijzigt het Hof van Cassatie op s

Wanneer een bediende met een jaarloon van meer dan 28.580 euro (het bedrag dat van toepassing is in 2008) ontslagen wordt, moet hij met zijn werkgever onderhandelen over de duur van de opzegtermijn. De wet bepaalt dat de partijen hun akkoord ten vroegste kunnen sluiten na de betekening van het ontslag. Indien ze niet tot een akkoord komen, beslist de rechtbank.

Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat een akkoord over de opzegtermijn of opzegvergoeding ongeldig is als het wordt gesloten vóór het ontslag. Het was daarbij van geen belang of het akkoord gunstig was voor de werkgever dan wel voor de werknemer. Het Hof van Cassatie bevestigt het voorgaande in zijn arrest, maar voegt eraan toe dat enkel de bediende zich kan beroepen op de ongeldigheid van een akkoord gesloten vóór het ontslag. Volgens de nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie kan de werkgever de ongeldigheid van het akkoord niet inroepen.

Dit laatste heeft verstrekkende gevolgen. Wanneer de bediende tevreden is met de gemaakte afspraak – omdat de overeengekomen opzegtermijn hoger is dan wat een rechtbank hem normaal zou toekennen – dan zal hij de ongeldigheid uiteraard niet inroepen. De rechtbank zal dan verplicht zijn om het akkoord toe te passen. Is de gemaakte afspraak daarentegen minder voordelig voor de bediende, dan kan hij de ongeldigheid van het akkoord inroepen, zodat de rechter hiermee geen rekening mag houden.

Deze opmerkelijke rechtspraak gaat lijnrecht in tegen eerdere uitspraken van het Hof van Cassatie. Het blijft voorlopig nog even afwachten of het cassatiearrest van 7 april 2008 een definitieve ommezwaai van de rechtspraak met zich mee zal brengen.


Hof van Cassatie, 7 april 2008, S. 07.0098.F


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" width="150" height="27" />

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen