< Terug naar overzicht

Afstand doen van beschermingsvergoeding kan

Het Hof van Cassatie heeft de knoop doorgehakt: een beschermd werknemer kan wel degelijk afstand doen van zijn/haar beschermingsvergoeding.

481 – 17 juni 2011 – Ontslagbescherming
Een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde kan alleen ontslagen worden na het volgen van de procedures zoals bepaald door de Wet van 19 maart 1991 (ontslag wegens dringende reden of wegens economische/technische redenen). Bij niet-naleving van de procedure heeft die werknemer recht op een beschermingsvergoeding die varieert van twee tot acht jaar loon. Een vraag die al veel inkt deed vloeien, is of de (kandidaat-)personeelsafgevaardigde ná zijn ontslag afstand kan doen (bijvoorbeeld in een dadingsovereenkomst) van zijn recht op de beschermingsvergoeding.

Hierover woedt sinds de inwerkingtreding 20 jaar geleden van de Wet van 19 maart 1991 een controverse. Uit de rechtspraak van na de sociale verkiezingen van 2008 blijkt dat onze vijf Belgische arbeidshoven intussen – terecht – de stelling delen dat hoewel de ontslagbescherming de openbare orde raakt, de werknemer na het ontslag wel rechtsgeldig afstand kan doen van de beschermingsvergoeding, omdat de wettelijke bepalingen betreffende deze vergoeding niet de openbare orde raken.

Het Hof van Cassatie heeft deze rechtspraak in een pas gepubliceerd arrest van 16 mei 2011 volmondig bevestigd. Volgens het Hof van Cassatie heeft het karakter van openbare orde van de ontslagbescherming niet tot gevolg dat alle rechten die uit die bescherming voortvloeien, de openbare orde raken en, bijgevolg, niet vatbaar zouden zijn voor afstand door de beschermde werknemer.

Zodra vaststaat dat de werkgever de ontslagprocedure niet heeft nageleefd, en de werknemer geen re-integratie heeft gevraagd of deze niet wordt ingewilligd door de werkgever, is het recht op de beschermingsvergoeding definitief verworven en kan de werknemer hiervan afstand doen.

Dit arrest is uiteraard van belang in het kader van onderhandelde vertrekregelingen (bijvoorbeeld met het oog op brugpensioen). Als de dading rekening houdt met de voorwaarden die het Hof van Cassatie vooropstelt, geniet de werkgever voortaan dus veel meer rechtszekerheid tegen eventuele latere betwistingen.

Hof van Cassatie, 16 mei 2011, S.10.0093.N

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen