< Terug naar overzicht

Aandelenopties weigeren = recht op een cash bonus?

Het arbeidshof van Brussel oordeelde dat een werknemer die oorspronkelijk opteerde voor de betaling van zijn bonus in beursgenoteerde aandelenopties, geen recht meer had op een cash bonus. Waarom?

De werknemer had op basis van een bijlage bij de arbeidsovereenkomst recht op een jaarlijkse bonus waarvan het bedrag bepaald werd op basis van de behaalde objectieven. Deze eventuele bonus zou ten laatste eind april van het daaropvolgende jaar betaald worden.

In januari van het jaar waarin de bonus betaald zou worden, maar wel vóór enig bonusbedrag bekend was, werd de werknemer een keuze voorgesteld: hij kon ervoor opteren om zijn bonus ofwel in cash te ontvangen, ofwel in de vorm van beursgenoteerde aandelenopties. De werknemer maakte de keuze om aandelenopties te krijgen. De werkgever bood de werknemer in de maand april van datzelfde jaar 5947 aandelenopties aan. De werknemer aanvaardde deze aandelenopties echter niet. Hij ontving bijgevolg noch aandelenopties, noch een bonus in cash. In het kader van een procedure stelde de werknemer vervolgens een vordering in om de bonus toch in cash te krijgen.

Werkgever heeft voldaan aan zijn verplichting

Het feit dat de werknemer deze aandelenopties niet aanvaardde, kadert volgens het arbeidshof in de fiscale behandeling van aandelenopties die volgt uit de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. Deze wet voorziet in een belasting op het ogenblik van de toekenning van de opties. Omdat het mogelijk is dat een werknemer belastingen zou betalen op een voordeel dat hij misschien nooit zal realiseren, bepaalt de wetgever dat een werknemer de aangeboden opties moet aanvaarden om van deze fiscale regeling te kunnen genieten.

Het arbeidshof meent dat de partijen door hun overeenkomst in januari in onderling akkoord de bonus in cash vervangen hebben door een bonus in de vorm van beursgenoteerde aandelenopties. De werkgever diende bijgevolg aandelenopties aan te bieden aan de werknemer, wat ook gebeurde.

Dat de werknemer de aandelenopties niet aanvaardde, doet geen afbreuk aan het feit dat de werkgever voldaan heeft aan zijn verplichting, namelijk het aanbieden van aandelenopties. Het arbeidshof merkt hierbij nog op dat de werknemer zich niet het recht had voorbehouden om bij niet-aanvaarding van de aandelenopties een betaling in cash te krijgen. Bijgevolg kon de werknemer geen aanspraak maken op een bonus in cash.

Niet zomaar recht op cash

De uitspraak van het arbeidshof van Brussel bevestigt dus het principe dat een werknemer de hem aangeboden aandelenopties, gezien de wettelijke regeling ter zake, steeds kan weigeren, ook al opteerde hij oorspronkelijk uitsluitend voor een bonus in de vorm van beursgenoteerde aandelenopties. Het arbeidshof verduidelijkt in dit arrest dat een werknemer die in zo’n geval de aandelenopties weigert, geen aanspraak kan maken op een bonus in cash.

Arbeidshof van Brussel, 17 november 2015, rolnr. 2014/AB/756

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen