< Terug naar overzicht

Zijn vakbondsleden ook bondgenoten?

Vakbondsleden scoren hoger op prestatie en organizational citizenship behavior, en lager op absenteïsme en verloop intentie. Dat is de conclusie uit de scriptie van Rien Vanyzere die in juni afstudeerde als bedrijfspsycholoog aan de Universiteit Gent.

In zijn scriptie (Zijn vakbondsleden ook bondgenoten? De relatie tussen vakbondslidmaatschap, vakbondsparticipatie, en werknemersgedrag) onderzocht Rien Vanyzere de relatie tussen vakbondslidmaatschap, vakbondsparticipatie en vier vormen van werknemersgedrag: prestatie, organizational citizenship behavior (OCB, individueel gedrag van werknemers dat meestal niet direct in de functieomschrijving staat maar wel een positieve impact heeft op het bedrijfsklimaat en zo bijdraagt de doelstellingen van de organisatie, ‘extraatjes’ zoals hulpvaardig zijn), turnover (verloop) intentie, en absenteïsme. Bij elke onderzoeksvraag werd ook rekening gehouden met de mogelijke effecten van anciënniteit en ownership van de organisatie.
Eerst werden de relaties tussen vakbondslidmaatschap en werknemersgedrag getoetst bij 395 werknemers. De resultaten bevestigden de hypotheses: vakbondsleden scoorden hoger op prestatie en organizational citizenship behavior, en lager op absenteïsme en turnover intentie. Ownership had enkel een relatie met turnover intentie: in de publieke sector bleken werknemers minder geneigd de organisatie te verlaten dan in de private sector. De interactie tussen ownership en lidmaatschap had enkel een verband met prestatie en organizational citizenship behavior: de verschillen tussen scores van leden en niet-leden waren telkens groter in de private sector.
Vervolgens werd bij de 190 vakbondsleden uit de steekproef het verband nagegaan tussen informele vakbondsparticipatie (UCB) en werknemersgedrag. De resultaten toonden aan dat UCB niet gerelateerd was aan het geheel van de vier vormen van werknemersgedrag. Er was enkel een relatie met OCB: vakbondsleden scoorden hoger op OCB naarmate ze ook hoger scoorden op UCB. Bij vakbondsleden werd geen relatie gevonden tussen werknemersgedrag en anciënniteit. Het ownership van de organisatie had wel een relatie met turnover intentie: vakbondsleden uit de publieke sector bleken minder geneigd de organisatie te verlaten dan leden uit de private sector.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen