< Terug naar overzicht

Zelfstandigen hebben hoger arbeidsethos dan werknemer

STV-Innovatie & Arbeid peilde in 2007 naar het arbeidsethos van werknemers en zelfstandigen in Vlaanderen. Zelfstandige ondernemers blijken een hoger arbeidsethos te hebben dan werknemers. Bij werknemers zijn er echter ook verschillen tussen de beroepsgroepen.

STV-Innovatie & Arbeid peilde in 2007 naar de houding van de werkende Vlaming ten opzichte van betaalde arbeid. Sommigen vinden dat ‘werk’ de kern van hun leven uitmaakt of dat het een plicht is tegenover de samenleving, anderen zijn daar veel minder van overtuigd. Deze houdingen ten aanzien van betaald werk noemt men het arbeidsethos.
In de werkbaarheidsenquête 2007 werden aan werknemers en zelfstandige ondernemers een vijftal uitspraken voorgelegd die peilen naar het arbeidsethos. De antwoorden op die vragen werden verwerkt tot een cijferscore. Hoe hoger de score, hoe hoger het arbeidsethos. Wat blijkt? De zelfstandige ondernemers hebben een hoger arbeidsethos dan de verschillende beroepsgroepen bij de werknemers. Bij de laatstgenoemden valt vooral op dat zorg- en onderwijsmensen het laagste arbeidsethos hebben. Het arbeidsethos van kader- en directieleden leunt het dichtst aan bij dat van de zelfstandige ondernemers.

Rangorde (van grootste arbeidsethos naar laagste):

    zelfstandigen kader- of directieleden geschoolde arbeider, technicus middenkader of professional uitvoerend bediende ongeschoolde of halfgeschoolde arbeider zorgfunctie, onderwijsfunctie

    De algemene score voor de zelfstandige ondernemers verbergt een aantal verschillen naar deelgroepen. Zo is het duidelijk dat het arbeidsethos van de zelfstandige ondernemers daalt met het onderwijsniveau. Een hoger onderwijsniveau spoort met een lager arbeidsethos. Er is ook een verschil tussen zelfstandige mannen en vrouwen. Ongeacht het onderwijsniveau blijken mannen een hoger arbeidsethos te hebben dan vrouwen.
    STV-Innovatie & Arbeid peilde ook naar het verband tussen arbeidsethos en werkbaar werk.
    Zowel bij werknemers als zelfstandige ondernemers is er een positieve samenhang tussen arbeidsethos en respectievelijk welbevinden en leermogelijkheden in het werk. Bij werknemers is er ook een zwak negatief verband tussen arbeidsethos en respectievelijk psychische vermoeidheid en werk-privéproblemen. Bij de zelfstandige ondernemers is er wat dit betreft geen samenhang vastgesteld.

    Meer informatie over het arbeidsethos van de Vlaming? Surf naar www.serv.be/werkbaarwerk .

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen