< Terug naar overzicht

Witte sector trekt aan de alarmbel

Werkgevers en vakbonden van de Vlaamse non-profitsector verwerpen het budgettair kader dat de Vlaamse regering aanbiedt voor een cao voor de sector voor de komende vijf jaar.

De onderhandelaars hebben begrip voor de budgettair moeilijke situatie waarin de Vlaamse regering zich bevindt, maar werkgeverskoepel Verso en het gemeenschappelijk vakbondsfront vinden het door de Vlaamse regering voorgestelde onderhandelingskader is niet werkbaar om te komen tot een gedragen intersectoraal akkoord voor de komende vijf jaar.

Het voorstel voorziet amper ruimte om maatregelen te nemen die voor het geheel van de sectoren noodzakelijk zijn. Voor de aandachtspunten is slechts een budget uitgetrokken van 29 miljoen euro, ruim onvoldoende voor de meer dan 150.000 werknemers die onder dit akkoord vallen. De rest van het zogenaamde VIA‐budget omvat engagementen die de Vlaamse regering eerder heeft vastgelegd in het regeerakkoord van 2009. Het gaat dan vooral om uitbreidings‐ en kwaliteitsbeleid dat sectoraal erg belangrijk is, maar niet thuishoort in een intersectoraal akkoord.

Bruno Aerts, directeur Verso: “De prioriteiten van de Vlaamse socialprofitwerkgevers komen binnen dit kader onvoldoende aan bod. Socialprofitorganisaties hebben steeds meer opdrachten in verband met vorming, personeelsbeleid, innovatie en ICT, maar krijgen hiervoor onvoldoende subsidies.”

Mark Selleslach, gemeenschappelijk vakbondsfront: “Vijf jaar zonder perspectief is voor de werknemers geen optie. Dit kader wandelt voorbij aan de dringende nood aan een tewerkstellingsplan. Er is geen uitzicht op verbeteringen aan de werkomstandigheden, noch op een rechtmatig loon, noch op een betere afstemming van arbeid en gezin.”

Bron: ACLVB

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen