< Terug naar overzicht

Wijziging van de "Instructies aan de werkgevers" van de RSZ

De RSZ heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de "Instructies aan de werkgevers". Wij geven hierna een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Sinds 1 januari 2011 is het in principe verboden om zowel maaltijdcheques als een maaltijdvergoeding toe te kennen voor eenzelfde maaltijd voor dezelfde dag. In onze newsflash van 15 december 2010 hebben wij de werkgevers die een maaltijdvergoeding toekennen aan hun niet-sedentaire werknemers (maximum 6 EUR per dag) aangeraden om deze te verminderen met de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Deze oplossing wordt nu uitdrukkelijk goedgekeurd door de RSZ. Bovendien is de cumulatie van maaltijdcheques en een maaltijdvergoeding zonder vermindering toegelaten indien de reistijd van de werknemer 8 uur overschrijdt en voor zover de werkgever kan aantonen dat de werknemer effectief een tweede maaltijd heeft genuttigd gedurende de werkdag. Wanneer de werkgever de werkelijke kostprijs van één of meerdere maaltijden per dag terugbetaalt, moet de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques slechts één keer worden afgetrokken van de totale vergoeding voor die dag.

Verder werd de tabel met forfaitaire kostenvergoedingen vermeld in de "Instructies" van de RSZ (zie onze newsflash van 3 september 2010) aangepast. Zo wijzigde ondermeer het bedrag tot terugbetaling van beroepsverplaatsingen en woon-werkverplaatsingen die met de fiets worden afgelegd (0,21 EUR per kilometer). Voor de kosten van een bureau thuis bedraagt het maximale bedrag van de forfaitaire terugbetaling voortaan 112,72 EUR per maand. De RSZ bepaalt echter uitdrukkelijk dat dit forfait niet aanvaard zal worden voor de werknemers die onderworpen zijn aan de bepalingen omtrent de arbeidsduur wanneer zij de voor hen geldende maximale wettelijke arbeidsduur bijna uitsluitend verrichten op de door de werkgever ingerichte werkplek.

U vindt alle wijzigingen van het 1ste trimester 2011 via onderstaande link: https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/new/dmfa/2011-01/content.html

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen