< Terug naar overzicht

Wet over anti-crisismaatregelen gepubliceerd

De federale overheid heeft de wet over de anti-crisismaatregelen goedgekeurd en deze werd vandaag gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Deze maatregelen gelden vanaf 1 juli tot 31 december 2009 met een mogelijkheid van verlenging tot 30 juni 2010, na advies van de NAR.

1 Tijdelijke crisisdoelgroepvermindering voor collectieve arbeidsduurvermindering

Ondernemingen die tijdelijk de arbeidsduur aanpassen (uiterlijk tot 31 december
2009 - eventueel wordt systeem verlengd tot 30 juni 2010) met ¼ of 1/5 genieten
een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen per werknemer.
Deze vermindering bedraagt:
• 1/5 vermindering > 600 EUR per kwartaal;
• 1/4 vermindering > 750 EUR per kwartaal;
• vermindering en vierdagenweek > 1000 EUR bij 1/5 en 1.150 bij 1/4.

2 Het crisistijdskrediet

De wet voorziet in de mogelijkheid om tijdelijk op individuele basis de
arbeidsprestaties te verminderen. Deze vermindering gebeurt bij individueel akkoord tussen werkgever en werknemer. Het stelsel geldt enkel voor voltijdse werknemers (zonder vereiste van duur in dit stelsel) die hun prestaties verminderen met 1/5 of 1/2 gedurende een periode van minstens één tot maximaal zes maanden.

3 Het tijdelijk stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

De wet voorziet in een tijdelijk stelsel van economische werkloosheid voor
bedienden dat zeer gelijkaardig is aan het stelsel voor arbeiders.
De duur van de schorsing is beperkt in de tijd en bedraagt in principe:
• hoogstens 16 weken bij volledige schorsing;
• hoogstens 26 weken bij gedeeltelijke schorsing (als minstens twee dagen
per week wordt gewerkt);
Het crisistijdskrediet en het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden zijn slechts mogelijk voor ondernemingen met een substantiële daling van activiteiten en voor zover een cao of ondernemingsplan werd gesloten overeenkomstig de procedure voorzien in de wet.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen