< Terug naar overzicht

Wet op uitzendarbeid krijgt update: instroom wordt vierde motief

Na jarenlange onderhandelingen hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) eindelijk een akkoord over de actualisering van de wet op de uitzendarbeid gesloten. Dit akkoord voorziet in een oplossing voor enkele belangrijke knelpunten in de huidige regelgeving, namelijk het motief instroom en de dagcontracten.

Naast de bestaande motieven voor uitzendarbeid (tijdelijke vervanging, vermeerdering van werk en uitzonderlijk werk) komt er een nieuw motief bij. Voortaan zullen uitzendbedrijven uitzendkrachten ter beschikking kunnen stellen van bedrijven met het oog op een vaste aanwerving.

“In de praktijk merken we dat vandaag reeds de helft van de uitzendopdrachten leidt naar een vaste job. Voor de sector is de uitbreiding van de regelgeving met dit nieuwe motief dan ook een echte opsteker”, reageert sectorfederatie Federgon, die het akkoord als een stap in de goede richting ziet.

Er is ook een akkoord over de dagcontracten en in het bijzonder over opeenvolgende dagcontracten. Die opeenvolgende contracten zullen enkel nog kunnen als de nood aan flexibiliteit wordt bewezen. Hiervoor moet de sector over een overeenkomst beschikken.

Ook de vakbonden reageren tevreden. De vakbond ACV reageert tevreden over het akkoord. Door het akkoord komt er ook een einde aan de 48-urenregel, benadrukt de vakbond. Nu kunnen uitzendcontracten getekend worden 48 uren na aanvang van het contract. Dat leidt soms tot wantoestanden, waarbij uitzendkrachten na twee dagen werken te horen kregen dat het contract wordt stopgezet.

Door het akkoord moeten contracten voortaan gesloten worden voor aanvang. Dat gaat in vanaf 2014 voor dagcontracten en zal gelden voor alle uitzendcontracten zodra elektronische arbeidsovereenkomsten een feit zijn.

Het ACV wijst er nog op dat er wel beperkingen zijn aan het gebruik van de motivatie 'instroom'. Zo kan een werkgever voor openstaande vacatures maximaal drie uitzendkrachten tewerkstellen, voor maximaal zes maanden per uitzendkracht. Indien na negen maanden de vacature niet is ingevuld, moet die worden opengesteld via de normale kanalen.

Ook de socialistische vakbond ABVV spreekt van een 'evenwichtig' akkoord.

Bron: Federgon/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen