< Terug naar overzicht

Werkzaamheidgraad bereikt recordhoogte

In het laatste kwartaal van 2006 was gemiddeld 62,1 % van de Belgische actieve bevolking ook daadwerkelijk aan het werk. Dit leren we uit de driemaandelijkse enquête naar de arbeidskrachten. Het is de eerste maal dat de werkzaamheidgraad hoger is dan 62% .

De werkzaamheidgraad is de verhouding tussen de actieve bevolking en de effectief werkenden. Deze graadmeter steeg vooral in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië bleef hij stabiel. Vooral bij jongeren nam de werkgelegenheid sterk toe. De enquête van de directie statistiek van de FOD Economie (het vroegere NIS) bevestigt dus dat de Belgische arbeidsmarkt het goed doet. Tussen het derde en het vierde kwartaal van vorig jaar werden 78.000 jobs gecreëerd. In de laatste drie maanden van vorig jaar zouden gemiddeld 4.355.000 personen aan het werk zijn geweest. Net als de werkzaamheidgraad van 62,1% is dat een record.

Dit goede nieuws moet gerelativeerd worden: de gemiddelde cijfers voor heel 2006 ogen minder indrukwekkend. Een erg zwakke eerste jaarhelft trekt de goede score voor de tweede jaarhelft naar beneden. Tegenover 2005 steeg de gemiddelde werkgelegenheid met 30.000 jobs, waarvan 24.000 van naar vrouwen gingen. Dit leidde ook tot een toename van het aandeel van de deeltijdse arbeid van 23,4 tot 23,8%. In 2006 kwamen er vooral banen bij in Wallonië, in Brussel daalde de werkgelegenheid. Jongeren en 50-plussers deden het goed, de werkgelegenheid steeg voornamelijk bij hen. Het is de privé-sector die een toename realiseert: bij arbeiders met 5,1% ten opzichte van 2005, bij bedienden met 2,2%. De sterkste groeisectoren waren de verhuur en diensten aan bedrijven, de bouw, de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.

Premier Guy Verhofstadt (Open VLD) greep deze cijfers al aan om erop te wijzen dat de regering op een haarbreedte staat van de realisatie van haar belofte 200.000 extra jobs te (laten) creëren in deze legislatuur. Volgens hem zijn er nu al 193.000 gerealiseerd. Dat cijfer is het verschil tussen het gemiddelde voor 2003 en 2006.

Opmerkelijk is dat de jongste jaren de werkzaamheidgraad veel trager stijgt dan de werkgelegenheid. Dit komt doordat er nogal wat nieuwkomers op de arbeidsmarkt verschenen, zodat de totale bevolking op actieve leeftijd ook toenam.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen