< Terug naar overzicht

Werkplekopleiding kan beter zijn dan gewone training

Werkplekopleidingen kunnen goedkoper betere resultaten opleveren dan klassieke opleidingen. Tenminste, indien ze voldoen aan een reeks voorwaarden. Dat blijkt uit een diepgaande Nederlandse casestudy.

In een werkplekopleiding leert een nieuwe medewerker de praktische kneepjes van het vak binnen een gesimuleerde werksituatie. Hij geniet begeleiding van een mentor en krijgt theoretische ondersteuning via een handboek. Zo combineert de werkplekopleiding de voordelen van klassikale cursussen en één-op-één-opleidingen. In het Nederlandse tijdschrift Opleiding en Ontwikkeling lezen we wat deze benadering succesvol maakt en welke randvoorwaarden u daarvoor eerst moet invullen.


De opleidingspecialisten Walmar Aardema, Sjoerd Veltman en Jan Stavenga de Jong nemen drie afdelingen van pensioen- en schadeverzekeraar Nationale-Nederlanden als voorwerp van een casestudy waarin ze nagaan onder welke omstandigheden een werkplekopleiding rendabel is. Daar komen ze achter door de positieve en negatieve ervaringen bij deze opleidingsvorm te analyseren.


Bij een werkplekopleiding stelt men vooraf duidelijk vast wat de doelen zijn, op basis van taakanalyses. Eens die doelen vastliggen, kunnen leersituaties opgesteld worden, onder leiding van een vakdocent. Dit houdt in dat de werknemer binnen het bedrijf zelf in een gesimuleerde werkcontext de taken moet uitvoeren die ongeveer 70% van zijn ‘echte’ werk dekken. Bij de start van een werkplekmodule krijgt de werknemer een handboek en een systeemhandleiding. Elke module wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. De cursist wordt begeleid door een mentor met voldoende ervaring in het betreffende werkproces.


De werkplekopleiding heeft de praktische relevantie van één-op-één-opleiding met een individuele coach, maar is minder tijds- en kostenintensief. Door de duidelijke bepaling van de doelen, leert de werknemer alleen wat nodig is voor zijn functie. Hij kan zelf het tempo van de opleiding bepalen en het leerproces sturen. In tegenstelling tot bij een traditionele klassikale cursus is het tijdstip waarop het personeelslid aangeworven wordt van geen belang. Hij moet niet inpikken bij een cursus. Door de rechtstreekse link met de praktijk wordt de theorie ook inzichtelijker dan van achter een schoolbank.


De inwerktijd is geringer dan bij gewone coaching, zowel mentor als werknemer is sneller inzetbaar dan bij een één-op-één en de mentor kan zich nog op andere zaken richten. Hij heeft daarvoor de tijd. De directe kosten van de werkplekopleiding blijken in de casestudy minder hoog dan die van de één-op-één-benadering, respectievelijk 420 en 864 werkuren (medewerker + mentor + vakdocent - bij werkplekopleiding) of 6264 en 9612 euro. Hierin zijn geen ontwikkelkosten verrekend, die bij een intensieve werkplekopleiding hoog kunnen oplopen.


Na analyse van positieve en negatieve ervaringen rond werkplekopleidingen bij Nationale-Nederlanden, distilleren de auteurs enkele succesfactoren. Het is bijvoorbeeld van cruciaal belang dat ook in tijden van hoge werkdruk deze opleidingsvorm niet in het gedrang komt. Het cursusmateriaal en de hulpprogramma’s moeten up-to-date zijn en de mentor heeft ondersteuning nodig. Leidinggevenden en medewerkers moeten op de hoogte zijn van het functioneren van de werkplekopleidingen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen