< Terug naar overzicht

Werknemersvertrouwen: vrees voor uitbreiding EU

De driemaandelijkse peiling van Randstad naar het werknemersvertrouwen vertoont weinig verschil met de vorige meting. Het aantal positieve respondenten blijft stabiel, het aantal neutralen neemt toe en het aantal negatieve respondenten neemt af. Twee opvallende tendensen: de resultaten voor het noorden en het zuiden van het land liggen steeds verder uit elkaar en velen maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van de EU.

Inspelend op de actualiteit werd een tweede vraag toegevoegd: “Denkt u dat de toetreding van tien nieuwe landen tot de Europese Unie op 1 mei een invloed zal hebben op uw kansen op de arbeidsmarkt?” De resultaten zijn opmerkelijk. Slechts 17% van de respondenten is positief. 40% is neutraal en 38% is negatief. Vooral de mannen (44%) en de 45-plussers (45%) zijn van mening dat de uitbreiding een negatieve invloed zal hebben op hun kansen op de arbeidsmarkt. Een groot verschil met de 35-plussers waar 31% deze uitbreiding als negatief percipieert.


Specialisten zijn nochtans van mening dat onze arbeidsmarkt na 1 mei niet zal overspoeld worden door arbeidskrachten uit Oost-Europa. Zij voorspellen veeleer een regularisatie waarbij zwartwerkers meer mogelijkheden zullen krijgen om hun papieren en vergunningen in orde te brengen. Belgen moeten dus volgens de meeste specialisten geen zware concurrentie vrezen van werkzoekenden uit deze landen. Deze geruststellende berichten lijken echter geen invloed te hebben op het brede publiek.


Met betrekking tot het algemeen werknemersvertrouwen, worden de pessimisten minder talrijk. In vergelijking met de barometer van januari 2004, blijven evenveel (36%) respondenten positief antwoorden op de vraag: “Is de arbeidsmarkt momenteel gunstig om werk te vinden of van werk te veranderen?” Het aantal neutrale antwoorden stijgt van 9% drie maanden geleden, naar 13% vandaag. Het aantal pessimisten blijft sinds november 2003 (58%) dalen, en eindigt in deze peiling op 51%.


Het aantal Nederlandstalige optimisten blijft lichtjes stijgen (van 39% drie maanden geleden naar 42%). Het aantal Franstalige optimisten daarentegen daalt, na een stijging tussen oktober en januari, opnieuw van 33% in januari naar 28%. Tegelijk loopt het aantal Nederlandstalige pessimisten terug van 54% naar 46%. Het aantal Franstalige respondenten die hun kansen om werk te vinden of van werk te veranderen negatief beoordelen, neemt opnieuw toe van 55% begin januari tot 58% vandaag. Deze driemaandelijkse barometer houdt rekening met de mening van 1000 personen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen