< Terug naar overzicht

Werknemersvertrouwen stijgt door aantrekken arbeidsmarkt

Het Belgische werknemersvertrouwen is sinds december 2010 opvallend toegenomen. Het sterkst is de stijging in kmo’s, waar het vertrouwen steeg van 5,4/10 naar 6,2/10.

Het vertrouwen ligt het hoogst bij juristen, consultants en R&D-experts en het laagst bij communicatiemedewerkers en ingenieurs. Het werknemersvertrouwen is bedoeld als tegenhanger van het ondernemersvertrouwen. Het is een graadmeter voor de stemming op de arbeidsmarkt en in de bedrijven.

Het werknemersvertrouwen peilt naar het vertrouwen in de arbeidsmarkt, in de organisatie en in zichzelf als werknemer. De barometer is een initiatief van SD Worx en Vacature. De bevraging vindt drie keer per jaar plaats. In december 2010 werd het werknemersvertrouwen voor het eerst gemeten.

Vertrouwen in arbeidsmarkt


Door de toename van het aantal vacatures is het vertrouwen in de arbeidsmarkt het voorbije kwartaal het sterkste gestegen. Werknemers denken dat het op dit moment gemakkelijker is dan vorig jaar om een andere job te vinden.

Toch nemen ze nog een afwachtende houding aan. Hoewel 72 procent van de werkende bevolking gelooft in zijn kansen op de arbeidsmarkt, kijkt slechts 15 procent actief uit naar een andere job.

Vooral werknemers van kmo’s kijken met groeiend vertrouwen naar de arbeidsmarkt. Ook arbeiders en lager kader hebben meer vertrouwen. IT’ers, financiële beroepen en horecawerknemers geloven meer dan in 2010 in hun kansen op de arbeidsmarkt.

Opmerkelijk is wel dat bij degene die werk hebben, maar actief op zoek zijn naar een nieuwe job, het vertrouwen keldert tot 4,4/10. Naarmate werknemers met het reële arbeidsmarktaanbod geconfronteerd worden, stijgt de scepsis over hun tewerkstellingskansen.

Vertrouwen in de organisatie


Het vertrouwen in de organisatie is significant gegroeid tegenover december 2010, vooral dan bij kaderleden uit de privésector. Ook in de kmo’s is een positieve evolutie te merken. IT’ers vallen ook hier op door hun positieve instelling.

De Belgen zijn ervan overtuigd dat hun management de organisatie in goede banen leidt en zijn medewerkers voldoende (job)kansen biedt. Bovendien denkt meer dan driekwart niet snel te zullen worden ontslagen.

Vertrouwen in zichzelf


Van de drie componenten die het Belgische werknemersvertrouwen vormen, scoorde het vertrouwen van medewerkers in zichzelf het hoogst. In december 2010 bedroeg de score 6,4/10. In maart 2011 valt een lichte stijging te noteren tot 6,6/10. Daarmee is het vertrouwen in zichzelf bijna hoog te noemen.

De sterkste stijging was er voor het geloof in de eigen competenties. Maar ook het vertrouwen in de eigen loopbaanmogelijkheden is significante gestegen. Middenkaders en directieleden vinden dat hun capaciteiten veel waard zijn. Ook R&D-experts denken daar zo over (7,7/10), maar moeten creatieve beroepen en communicatiemensen (7,8/10) laten voorgaan.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen