< Terug naar overzicht

Werknemersvertrouwen neemt flinke duik

Het aantal Belgen dat vertrouwen heeft in de arbeidsmarkt is sinds februari jl. beduidend afgenomen. Dat blijkt uit de Randstad-barometer, die om de drie maanden aan 1000 personen dezelfde vraag voorlegt: “In welke mate vindt u de arbeidsmarkt op dit moment gunstig om van werk te veranderen?”

Slechts 35% van de respondenten spreekt van een gunstig tot zeer gunstig moment, een daling met bijna 5%. Die daling is opmerkelijk omdat in 2004 het vertrouwen bij elke meting toenam. Opnieuw is meer dan de helft van de respondenten pessimistisch.
Begin 2004 had 36% van de Belgen vertrouwen in de arbeidsmarkt. Dat percentage steeg keer op keer tot 40% in januari 2005. Toen liet 48% zich negatief uit over de verwachte werkgelegenheid. De geduldige toename van het vertrouwen in 2004 is gedurende de jongste drie maanden volledig verloren gegaan. De Randstad-barometer meet opnieuw 35% optimisten en meer dan de helft pessimisten. Volgens Randstad hebben de politieke verlamming rond het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, de moeizaam verlopende sectorale onderhandelingen (inclusief stakingsaanzeggingen en stakingen) en de teruglopende economische groei, hun effect niet gemist. De werknemers zien, net als de werkgevers, de toekomst van de arbeidsmarkt weinig rooskleurig in.

Het vertrouwen van jongeren neemt sneller af, al zijn ze nog altijd optimistischer dan de oudere werknemers. Drie maanden geleden was 49% van de groep jonger dan 35 positief. Vandaag is dat nog 40%. De regionale verschillen blijven sterk spelen: slechts 26% van de Franstaligen is optimist tegenover 41% van de Nederlandstaligen. Het aantal wantrouwenden steeg aan Franstalige zijde met 5% (tot 64%), aan Nederlandstalige zijde met 2% (tot 41%).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen