< Terug naar overzicht

Werknemersperceptie: goede werksfeer, maar te weinig kansen

Over het algemeen zijn de werknemers in Vlaanderen tevreden over hun werk. Toch is ruim 70% actief of latent op zoek naar een nieuwe baan. De belangrijkste reden is dat werknemers elders meer persoonlijke groeimogelijkheden verwachten. Loon is zelden een motief om van werkgever te veranderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek van Job@ in samenwerking met Podium Perception Management.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van McMe, een methode om de tevredenheid en motivatie van werknemers te meten en te analyseren. De enquête werd uitgevoerd in mei 2003 en er namen 2372 respondenten deel. Deze werden ondervraagd over de belangrijkste dimensies die het arbeidsleven bepalen: economische en financiële factoren, persoonlijke groei, taak, collega's en chefs, kwaliteit van het arbeidsleven. Telkens moesten de respondenten aangeven hoe belangrijk zij die dimensies vinden, of zij er tevreden over zijn bij hun huidige werkgever en of zij menen dat die factoren in andere bedrijven gunstiger uitvallen.

De deelnemers tonen zich over het algemeen matig tot vrij tevreden over hun huidig werk. Ze zijn erg tevreden over het werk zelf (hun taak, de sfeer op het werk en de kwaliteit van het arbeidsleven). Minder goed scoren de chefs en de vakbonden. Ontevreden is men over indirect loon en vooral over persoonlijke groeimogelijkheden.

Persoonlijke groeimogelijkheden vormen dus de belangrijkste reden waarom werknemers uitkijken naar ander werk. De grootste knelpunten zijn de manier waarop het werk wordt beoordeeld en de kansen die werknemers krijgen inzake persoonlijke ontwikkeling. Hoe minder tevreden ze zijn over die aspecten, hoe actiever ze zoeken naar ander werk. De helft van de werknemers die latent op zoek zijn naar een andere job denkt dat zij elders meer kans zullen krijgen tot persoonlijke groei. Frustratie over persoonlijke groei treedt op in vrijwel alle economische sectoren.

Loon is zelden een motief om van werk te veranderen, zelfs bij wie actief op zoek is naar ander werk. Ontevredenheid uit zich vooral op het gebied van indirecte voordelen, meestal bij KMO's. De overheid scoort goed inzake tevredenheid over financiële en economische factoren omwille van de grote werkzekerheid die zij biedt.

Vooral de autonomie bij het uitvoeren van de taak wordt sterk gewaardeerd, zeker bij wie leiding geeft. Tevredenheid over de sfeer in het bedrijf is de enige factor die overal boven het gemiddelde scoort. Er schort wel iets aan organisatie en overleg in de Vlaamse bedrijven: zowel kaderpersoneel als uitvoerend personeel klaagt daarover. Ook communicatie is algemeen een probleem.

Ten slotte worden pesterijen en ongewenste intimiteit niet ervaren als een maatschappelijk probleem, ook niet door vrouwen. Stress evenmin, hoewel de perceptie van dit punt sterk verschilt van sector tot sector.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen